Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Νοέμβριος 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/11/2018

Πρόεδροι: Χαρ.Πρατικάκης – Νικ. Βεργιτσάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες. Προεκφώνηση 1ο τμήμα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 1/11/2018

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Αναπληρωματική: Αικ. Παπαδάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:Δευτέρα 5/11/2018

Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 7/11/2018

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Μερ. Τζουγκαράκη - Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγ. Ψαράκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Νικ. Βεργιτσάκη

Α' αναπληρωματικό μέλος: Θεον. Λυράκη

Β' αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη- Αικ. Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 8/11/2018

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Αναπληρωματική: Αικ. Παπαδάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:Παρασκευή 9/11/2018

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσκάκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 14/11/2018

Πρόεδρος: Νικ. Βεργιτσάκης

Μέλη: Θεον. Λυράκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

 

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:Παρασκευή 16/11/2018

Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:Δευτέρα 19/11/2018

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 21/11/2018

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Μερ. Τζουγκαράκη- Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Νικ. Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

 

 

Ηράκλειο 22-10 -2018

Ο Προϊστάμενος του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών