Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Νοέμβριος 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΜΠΤΗ 1.11.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη- Λυμπερόπουλος -Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού- Μαφρέδας- Φραγκάκη

Αναπλ: Μπαχαντάκη –Βελεγράκη - Τζίφα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Φτάκα

Αναπλ: Τζίφα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΤζίφαΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2.11.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: ( Συναινετικά, διατροφές): Τζίφα-Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣυσκάκηςΣΑΒΒΑΤΟ 3.11.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη - Μαφρέδας- Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Περτσελάκη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5.11.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Φτάκα - Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη- Μιστριώτη -Ριστάνης

Αναπλ: Ρόκος -Μπινιάρη -Μαφρέδας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Λυμπερόπουλος

Αναπλ: Μαφρέδας

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Χειμάρα -Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 6.11.2018:

ΜΟΔ : Ρόκος- Βελεγράκη- Μπινιάρη

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη - Μιστριώτη - Λυμπερόπουλος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μαφρέδας

Αναπλ: Λυμπερόπουλος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ –ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Φτάκα - Μιστριώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 7.11.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μιστριώτη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΕΦΕΣΕΙΣ: Ρόκος-Σγουρού

Τακτική (Νέο, Παλαιό) - Εκουσία: Μπαντουβάκη (ΝΕΟ) - Φτάκα - Σαρτζετάκη-Περτσελάκη - Ριστάνης - Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΠΕΜΠΤΗ 8.11.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη - Βελεγράκη - Φραγκάκη

Αναπλ: Συσκάκης - Μπαρμπάτση - Φτάκα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπινιάρη

Αναπλ: Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΜιστριώτηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.11.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζίφα

Αναπλ: Μιστριώτη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑ: Συσκάκης: Βελεγράκη - Λυμπερόπουλος –

Φτάκα - Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΓκιόγκηΣΑΒΒΑΤΟ 10.11.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαρμπάτση - Φτάκα - Φραγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Φραγκάκη

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.11.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Μπινιάρη - Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη - Σαρζετάκη - Ριστάνης

Αναπλ: Αθανασιάδη - Χειμάρα - Λυμπερόπουλος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Λυμπερόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΑθανασιάδηΤΡΙΤΗ 13.11.2018:

ΜΟΔ : Συσκάκης - Γκιόγκη - Χειμάρα

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη - Σαρζετάκη - Τζίφα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Φραγκάκη

Αναπλ: Τζίφα

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη - Μαφρέδα - Μπαρμπάτση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΤΕΤΑΡΤΗ 14.11.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρζετάκη

Αναπλ: Χειμάρα

Τακτική (Παλαιό) -: ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ)-:

Μπαντουβάκη - Χειμάρα - Λυμπερόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 15.11.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Μπαρμπάτση - Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη - Λυμπερόπουλος - Περτσελάκη

Αναπλ: Σγουρού - Βελεγράκη - Τζίφα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Τζίφα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣαρτζετάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.11.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπινιάρη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ: Αθανασιάδη: Μπαντουβάκη - Χειμάρα - Σαρτζετάκη Μαφρέδας - Περτσελάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά, διατροφές) : Τζίφα - Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Μπαχαντάκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.11.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαντουβάκη - Σαρζετάκη - Ριστάνης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΡιστάνηςΔΕΥΤΕΡΑ 19.11.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Χειμάρα - Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Μαφρέδας - Ριστάνης

Αναπλ: Μπαχαντάκη - Μιστριώτη - Φτάκα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Περτσελάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΤΡΙΤΗ 20.11.2018:

ΜΟΔ : Αθανασιάδη - Μπαντουβάκη - Τζίφα

Αναπλ ΜΟΔ: Σγουρού - Χειμάρα - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαρμπάτση

Αναπλ: Μπινιάρη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Γκιόγκη - Λυμπερόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΤΕΤΑΡΤΗ 21.11.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μαφρέδας

Αναπλ: Σαρζετάκη

Τακτική (Νέο, Παλαιό) - Εκουσία: Μπαντουβάκη (ΝΕΟ) - Γκιόγκη - Χειμάρα Περτσελάκη - Ριστάνης - Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΠΕΜΠΤΗ 22.11.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Φτάκα - Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Μιστριώτη - Ριστάνης

Αναπλ: Μπαντουβάκη - Σαρζετάκη - Φραγκάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαρμπάτση

Αναπλ: Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαντουβάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.11.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζίφα

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Β ΄ΤΜΗΜΑ: Ρόκος: Γκιόγκη - Μιστριώτη -

Μπαρμπάτση - Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜπινιάρηΣΑΒΒΑΤΟ 24.11.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Μαφρέδας - Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠερτσελάκηΔΕΥΤΕΡΑ 26.11.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Βελεγράκη - Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Μπινιάρη - Περτσελάκη

Αναπλ: Ρόκος - Μπαρμπάτση - Ριτσάνης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣυσκάκηςΤΡΙΤΗ 27.11.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη

Αναπλ: Φραγκάκη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ(εκουσία, τακτική) : Σαρτζετάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ(ειδική, ισχ.κλον, διαζ): Τζίφα - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΣγουρούΤΕΤΑΡΤΗ 28.11.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ριστάνης

Αναπλ: Περτσελάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ)-:

Γκιόγκη - Μιστριώτη - Λυμπερόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑθανασιάδηΠΕΜΠΤΗ 29.11.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Σαρζετάκη - Χειμάρα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Μπαρμπάτση - Τζίφα

Αναπλ: Γκιόγκη - Μαφρέδας - Περτσελάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Περτσελάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜπαχαντάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.11.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΧειμάραΔιαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/11 οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο την κ. Αθανασιάδη

Από 16-31/11 οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Τζίφα με Πρόεδρο την κ. Μπαχαντάκη

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 3-4/11:Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο, 10-11/11: Α΄ Ανακριτικό Γραφείο, 17-18 /11:Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 24-25 /11:Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο,

 

Την διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.Ηράκλειο 29/11/2018

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών