Υπηρεσίες Πρωτοδικείου-Β' Τμήματος Διακοπών Χριστουγέννων 2018

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

Πέμπτη 27.12.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Μπαντουβάκη – Μάμου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπαντουβάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Παρασκευή 28.12.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Βελεγράκη – Τζουλάκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Σάββατο 29.12.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαντουβάκη – Βελεγράκη – Κοντέλη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη

 

Δευτέρα 31.12.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαντουβάκη – Βελεγράκη - Σωμαρακάκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβάκη

 

Βουλεύματα: Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και οι Δικαστές που υπηρετούν στο τμήμα διακοπών.

Καθήκοντα Ανακρίτριας θα ασκήσει η κ. Βελεγράκη, Πρωτοδίκης.

Ώρα συνεδριάσεως των συνθέσεων των ποινικών Δικαστηρίων για την εκδίκαση των Αυτοφώρων Τριμελούς και Μονομελούς στις 12:30.

 

Ηράκλειο, 5-11-2018

 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών