Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Δεκέμβριος 2018

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1.12.2018:

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαντουβάκη Τζίφα Μπαρμπάτση

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τζίφα

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3.12.2018:

 

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη Λυμπερόπουλος Ριστάνης

 

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη Μαφρέδας Περτσελάκη

 

Αναπλ: Μπαχαντάκη Μπαρμπάτση Φραγκάκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

 

Αναπλ: Μπαρμπάτση

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Δαμιανάκη

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Μπαχαντάκη

  

ΤΡΙΤΗ 4.12.2018:

 

ΜΟΔ : Ρόκος Βελεγράκη Μπαρμπάτση

 

Αναπλ ΜΟΔ: Συσκάκης Δαμιανάκη Φτάκα

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :

 

Αναπλ: Φτάκα

 

 

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ –ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Γκιόγκη -Μιστριώτη

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5.12.2018:

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Λυμπερόπουλος

 

Αναπλ: Βελεγράκη

 

ΕΦΕΣΕΙΣ: Συσκάκης-Σγουρού

 

Τακτική (Νέο, Παλαιό) - Εκουσία: Γκιόγκη- Δαμιανάκη- Μιστριώτη- Φτάκα-Περτσελάκη-Ριστάνης -Φραγκάκη

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

  

ΠΕΜΠΤΗ 6.12.2018:

 

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη Φτάκα Φραγκάκη

 

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη Μπαρμπάτση Ριστάνης

 

Αναπλ: Γκιόγκη Χειμάρα Μιστριώτη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπινιάρη

 

Αναπλ: Χειμάρα

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γκιόγκη

  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.12.2018:

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπινιάρη

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ , Γ ΤΜΗΜΑ

 

Συσκάκης- Βελεγράκη- Δαμιανάκη-Λυμπερόπουλος-Φτάκα- Φραγκάκη

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά, διατροφές) : Τζίφα, Μπινιάρη

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Ρόκος

   

ΣΑΒΒΑΤΟ 8.12.2018:

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη Μιστριώτη Φραγκάκη

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μιστριώτη

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.12.2018:

 

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος Μπινιάρη Ριστάνης

 

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού Δαμιανάκη Φραγκάκη

 

Αναπλ: Συσκάκης Βελεγράκη Τζίφα

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

 

Αναπλ: Τζίφα

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

   

ΤΡΙΤΗ 11.12.2018:

 

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη Δαμιανάκη Κοκορόγιαννη

 

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη Μπαντουβάκη Σαρτζετάκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

 

Αναπλ: Σαρτζετάκη

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη, Μαφρέδας, Μπαρμπάτση

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία, τακτική) : Σαρτζετάκη

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική, ισχ.κλον, διαζ): Τζίφα -Μπινιάρη

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

   

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.12.2018:

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μιστριώτη

 

Αναπλ: Λυμπερόπουλος

 

Τακτική (Παλαιό) -: ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ)-:

 

Χειμάρα-Λυμπερόπουλος-Φτάκα

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

  

ΠΕΜΠΤΗ 13.12.2018:

 

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης Μιστριώτη Περτσελάκη

 

Αναπλ: Σγουρού Μαφρέδας Φτάκα

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

 

Αναπλ: Φτάκα

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.12.2018:

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκορόγιαννη

 

Αναπλ: Μπινιάρη

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Δαμιανάκη

  

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.12.2018:

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη Μαφρέδας Περτσελάκη

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μαφρέδας

  

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.12.2018:

 

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη Κοκορόγιαννη Ριστάνης

 

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη Σαρτζετάκη Περτσελάκη

 

Αναπλ: Αθανασιάδη Λυμπερόπουλος Δαμιανάκη

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

  

ΤΡΙΤΗ 18.12.2018:

 

ΜΟΔ : Σγουρού Σαρτζετάκη Φτάκα

 

Αναπλ ΜΟΔ: Ρόκος Κοκορόνιαννη Μιστριώτη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μαφρέδας

 

Αναπλ: Κοκορόγιαννη

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

  

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.12.2018:

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Φτάκα

 

Αναπλ: Περτσελάκη

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Μπαντουβάκη

  

ΠΕΜΠΤΗ 20.12.2018:

 

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη Τζίφα Περτσελάκη

 

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης Χειμάρα Φραγκάκη

 

Αναπλ: Ρόκος Κοκορόγιαννη Σαρτζετάκη

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαρμπάτση

 

Αναπλ: Σαρτζετάκη

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.12.2018:

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Φραγκάκη

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Κοκορόγιαννη

  

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

 

Από 1-10/12 οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μπινιάρη με Πρόεδρο την κ. Σγουρού

 

Από 10-21/12 οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη

 

 

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

 

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

 

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

 

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

 

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

 

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

 

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

 

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 1-2/12 : Α ΄ Ανακριτικό Γραφείο, 8-9/12 :Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 15-16 /12: Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο,

 

 

 

Την διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

 

 

 

 

Ηράκλειο …/11/2018

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη