Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιανουάριος 2019

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019ΔΕΥΤΕΡΑ 7.1.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Μιστριώτη - Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Τζίφα - Περτσελάκη

Αναπλ: Ρόκος - Χειμάρα - Λυμπερόπουλος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Μπινιάρη

Αναπλ: Λυμπερόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΡόκοςΤΡΙΤΗ 8.1.2019:

ΜΟΔ : Ρόκος - Μπαντουβάκη - Μπινιάρη

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη - Βελεγράκη - Φτάκα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μαφρέδας

Αναπλ: Βελεγράκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Φτάκα - Λυμπερόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑθανασιάδηΤΕΤΑΡΤΗ 9.1.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Φτάκα

ΕΦΕΣΕΙΣ : Μπαχαντάκη - Σγουρού

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ: Μπαντουβάκη - Κοκκορόγιαννη - Γκιόγκη-Χειμάρα- Περτσελάκη - Ριστάνης - Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 10.1.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Λυμπερόπουλος - Περτσελάκη

Αναπλ: Σγουρού - Ριστάνης - Τζίφα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Φραγκάκη

Αναπλ: Τζίφα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.1.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Φτάκα

Αναπλ: Μπαρμπάτση

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: (Συναινετικά, διατροφές): Τζίφα - Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ :Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΣυσκάκηςΣΑΒΒΑΤΟ 12.1.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Δαμιανάκη - Μπαρμπάτση - Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΜπαρμπάτσηΔΕΥΤΕΡΑ 14.1.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Κοκκορόγιαννη - Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Μπαρμπάτση - Ριστάνης

Αναπλ: Συσκάκης - Δαμιανάκη - Μιστριώτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Μιστριώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΤΡΙΤΗ 15.1.2019:

ΜΟΔ : Συσκάκης - Δαμιανάκη - Μιστριώτη

Αναπλ ΜΟΔ: Γαλιουδάκη - Σαρτζετάκη - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη - Μαφρέδας - Μπαρμπάτση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΓαλιουδάκηΤΕΤΑΡΤΗ 16.1.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μιστριώτη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ, ΑνακΜ)-ΤΑΚΤΙΚΗ(παλιό)

Μπαντουβάκη - Γκιόγκη - Δαμιανάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΠΕΜΠΤΗ 17.1.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη - Βελεγράκη - Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Δαμιανάκη - Φραγκάκη

Αναπλ: Γκιόγκη - Σαρτζετάκη - Μαφρέδας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Μαφρέδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΣαρτζετάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.1.2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μαφρέδας

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ: Αθανασιάδη - Μπαντουβάκη - Χειμάρα - Σαρτζετάκη - Μαφρέδας - Περτσελάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΣΑΒΒΑΤΟ 19.1.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Κοκκορόγιαννη - Ριστάνης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : ΒελεγράκηΔΕΥΤΕΡΑ 21.1.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Φτάκα - Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Σαρτζετάκη - Φραγκάκη

Αναπλ: Μπαντουβάκη - Κοκκορόγιαννη - Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΑθανασιάδηΤΡΙΤΗ 22.1.2019:

ΜΟΔ : Γαλιουδάκη - Κοκκορόγιαννη - Λυμπερόπουλος

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη - Δαμιανάκη - Μαφρέδας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη

Αναπλ: Μαφρέδας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ –ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Χειμάρα - Μιστριώτη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ(εκουσία, τακτική) : Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΤΕΤΑΡΤΗ 23.1.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζίφα

Αναπλ: Φραγκάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ: Δαμιανάκη - Κοκκορόγιαννη - Λυμπερόπουλος - Φτάκα - Περτσελάκη - Ριστάνης - Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΠΕΜΠΤΗ 24.1.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Μπαρμπάτση - Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη - Μπινιάρη - Ριστάνης

Αναπλ: Σγουρού - Βελεγράκη - Φτάκα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Λυμπερόπουλος

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.1.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Χειμάρα

Αναπλ: Λυμπερόπουλος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά, διατροφές) : Τζίφα - Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΓαλιουδάκηΣΑΒΒΑΤΟ 26.1.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη - Μαφρέδας - Φραγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : ΜαφρέδαςΔΕΥΤΕΡΑ 28.1.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Χειμάρα - Μαφρέδας

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Σαρτζετάκη - Φραγκάκη

Αναπλ : Μπαχαντάκη - Μπινιάρη - Ριστάνης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μαφρέδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 29.1.2019:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη - Γκιόγκη - Χειμάρα

Αναπλ ΜΟΔ: Ρόκος - Μιστριώτη - Μπαρμπάτση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Φτάκα

Αναπλ: Δαμιανάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ(ειδική, ισχ.κλον, διαζ): Τζίφα - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΡόκοςΤΕΤΑΡΤΗ 30.1.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαρμπάτση

Αναπλ: Τζίφα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ)-ΤΑΚΤΙΚΗ(παλιό)

Μιστριώτη - Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΓαλιουδάκηΠΕΜΠΤΗ 31.1.2019:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ριστάνης

Αναπλ: Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Αθανασιάδη 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 7-18/1 οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο τον κ. Ρόκο

Από 19-31/12 οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο την κ. Αθανασιάδη

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 12/13-/1 : Α΄ Ανακριτικό Γραφείο, 19-20/1 :Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 26-27/1: Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο,

 

Την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

Ηράκλειο 18/12/2018

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών