Υπηρεσιες Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.2.2019

Έναρξη ΜΟΔ : Συσκάκης - Δαμιανάκη - Μιστριώτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τζίφα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά, διατροφές) : Τζίφα - Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Γκιόγκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2.2.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα - Μπινιάρη - Μπαρμπάτση

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπινιάρη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4.2.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Λυμπερόπουλος - Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Μπινιάρη - Φραγκάκη

Αναπλ: Συσκάκης - Κοκκορόγιαννη - Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μιστριώτη

Αναπλ: Ριστάνης

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Κοκκορόγιαννη - Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΤΡΙΤΗ 5.2.2019:

ΜΟΔ : Αθανασιάδη - Βελεγράκη - Μπαρμπάτση

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη - Δαμιανάκη -Τζίφα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Λυμπερόπουλος

Αναπλ: Δαμιανάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ:Δαμιανάκη - Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6.2.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαρμπάτση

Αναπλ: Σαρτζετάκη

ΕΦΕΣΕΙΣ : Σγουρού - Γαλιουδάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ: Μπαντουβάκη - Γκιόγκη - Δαμιανάκη – Κοκκορόγιαννη - Περτσελάκη - Ριστάνης - Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 7.2.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Χειμάρα - Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη - Μιστριώτη - Περτσελάκη

Αναπλ: Μπαχαντάκη - Μπαντουβάκη - Φτάκα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπινιάρη

Αναπλ: Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.2.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Β ΄ ΤΜΗΜΑ

Ρόκος: Γκιόγκη - Κοκκορόγιαννη - Μιστριώτη - Μπαρμπάτση - Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9.2.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Τζίφα – Μιστριώτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μιστριώτη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.2.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη - Βελεγράκη - Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Μπαρμπάτση - Ριστάνης

Αναπλ: Αθανασιάδη - Μιστριώτη - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Αθανασιάδη

 

ΤΡΙΤΗ 12.2.2019:

ΜΟΔ : Σγουρού - Γκιόγκη - Δαμιανάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Γαλιουδάκη - Χειμάρα - Σαρτζετάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζίφα

Αναπλ: Φτάκα

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη - Μαφρέδας - Μπαρμπάτση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.2.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ - ΑνακΜ) - ΤΑΚΤΙΚΗ (παλιό)

Γκιόγκη - Φτάκα - Λυμπερόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 14.2.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Μαφρέδας - Περτσελάκη

Αναπλ: Σγουρού - Δαμιανάκη - Μπαρμπάτση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.2.2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Ριστάνης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά - διατροφές) : Τζίφα - Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑ:

Συσκάκης: Βελεγράκη - Δαμιανάκη - Σχορετσανίτη - Λυμπερόπουλος - Φτάκα - Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Μπαντουβάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.2.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Δαμιανάκη - Φτάκα - Μαφρέδας

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μαφρέδας

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.2.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Δαμιανάκη - Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Τζίφα - Φραγκάκη

Αναπλ : Μπαντουβάκη - Βελεγράκη - Μαφρέδας

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Φραγκάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ :Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΤΡΙΤΗ 19.2.2019:

ΜΟΔ : Ρόκος - Μπαντουβάκη - Μαφρέδας

Αναπλ ΜΟΔ: Γαλιουδάκη - Γκιόγκη - Σχορετσανίτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Φραγκάκη

Αναπλ: Μιστριώτη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Σχορετσανίτη - Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.2.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μαφρέδας

Αναπλ: Μπινιάρη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο-Παλαιό) – ΕΚΟΥΣΙΑ: Μπαντουβάκη - Δαμιανάκη- Σχορετσανίτη-Μιστριώτη- Περτσελάκη - Ριστάνης - Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 21.2.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Σχορετσανίτη - Φτάκα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γαλιουδάκη - Σαρτζετάκη - Ριστάνης

Αναπλ: Ρόκος - Μιστριώτη - Μαφρέδας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Μαφρέδας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.2.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σχορετσανίτη

Αναπλ: Φτάκα

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ:

Αθανασιάδη: Μπαντουβάκη - Χειμάρα - Σαρτζετάκη - Μαφρέδας - Περτσελάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.2.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σχορετσανίτη - Κοκκορόγιαννη - Σαρτζετάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σαρτζετάκη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.2.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Κοκκορόγιαννη - Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη - Βελεγράκη - Περτσελάκη

Αναπλ : Συσκάκης - Γκιόγκη - Σαρτζετάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Περτσελάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΤΡΙΤΗ 26.2.2019:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σχορετσανίτη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ(εκουσία - τακτική) : Σαρτζετάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ(ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Τζίφα - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.2.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ριστάνης

Αναπλ: Μιστριώτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ - ΑνακΜ)

Μπαντουβάκη - Σχορετσανίτη - Μιστριώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΠΕΜΠΤΗ 28.2.2019:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη

Αναπλ: Μπαρμπάτση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Αθανασιάδη

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/2 οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο την κ. Μπαχαντάκη

Από 16-28/2 οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Τζίφα, με Πρόεδρο την κ. Σγουρού

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 02-03/2 : Α΄ Ανακριτικό Γραφείο, 09-10/2 :Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 16-17/2: Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο και 23- 24/2 : Α΄ Ανακριτικό

 

Την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

Ηράκλειο 28/01/2019

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών