Υπηρεσίες για Βουλεύματα

Σας γνωρίζουμε ότι από 16-28/2/2019 στα Βουλεύματα θα υπηρετούν οι Πρωτοδίκες του Β΄ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Τζίφα, με Πρόεδρο την κ. Γαλιουδάκη.