ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Φεβρουάριος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης: 49/2019

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Κατόπιν του με αριθμό 388/18-02-2019 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται τροποποίηση εκ νέου της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών Ηρακλείου ερευνών Περιφέρειας μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019.

 

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

 

Εκ νέου την 254/2018 υπηρεσία Ειρηνοδικών Ηρακλείου ερευνών Περιφέρειας μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019 και

 

Ο ρ ί ζ ε ι

 

Την 19η Φεβρουαρίου 2019 για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτοκινήτων στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, την Ειρηνοδίκη Μαρίνα Τσαγκαράκη σε αντικατάσταση της Ειρηνοδίκη, Δέσποινας Ασσαριωτάκη και

Α ί ρ ε ι

 

Την 26η Φεβρουαρίου 2019 για την εκδίκαση των υποθέσεων μικροδιαφορών στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, τον ορισμό της Ειρηνοδίκη, Δέσποινας Ασσαριωτάκη.

 

Ηράκλειο 18 Φεβρουαρίου 2019

Η Διευθύνουσα το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών