Υπηρεσιες Ειρηνοδικείου Μάρτιος 2019

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης:

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τομήναMάρτιο ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

 

04-3-2019

 

Ηρακλεί ου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

Μεταξάκη

Κατσαμάνης

Τσαγκαράκη

Ντόκα

 

 

 

05-3-2019

Ηρακλείου

Τακτική-Ν Τακτική-Εργατικές

 

Βλαχούλη

Βελισσαρίου

Ντόκα

 

 

 

 

06-3-2019

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

(34)

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

Βελισσαρίου

 

 

06-3-2019

Μοιρών

Αγροτικά

Πταίσματα

 

Ντόκα

07-3-2019

Ηρακλείου

 

 

Υπερχρεωμένα (42)

Φραντζεσκάκης

Βασιλειάδη

Βελισσαρίου

Ντόκα

 

 

08-3-2019

Καστελλίου

Πταίσματα αγροτικά

Προανάκριση

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

Τσαγκαράκη

 

 

 

 

12-3-2019

Ηρακλείου

Τακτική-Νέα Τακτική- εργατικές

 

 

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

Τζουλάκη

 

 

 

12-3-2019

 

Ηρακλείου

 

Υπερχρεωμένα

(46)

 

Μεταξάκη

Σωμαρακάκη

Τσαγκαράκη

Κοντέλη

 

 

 

 

12-3-2019

 

 

 

 

Μοιρών

Πολιτικές

(16 υπερχ/να, 1)

Κατσαμάνης και

Βλαχούλη

 

 

 

15-3-2019

 

 

 

Μοιρών

 

Επιθ.

Ληξιαρχείων

Σωμαρακάκη

 

15-3-2019

 

Καστελίου

Προανάκριση-Δημ. Διαθηκών- Επικυρώσεις

Επιθ. Ληξιαρχείων

Βλαχούλη

 

 

 

15-3-2019

 

Πύργου

Πολιτικές

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

 

 

Βασιλειάδη

Κοντέλη

 

 

 

18-3-2019

Ηρακλείου

 

Ειδική- Ασφαλιστικά –Εκουσία

Δημοσίευση Διαθηκών

 

 

Ασσαριωτάκη

Βασιλειάδη

Σουλιωτάκης

 

 

 

 

 

19-3-2019

Ηρακλείου

 

Αυτοκίνητα (55)

 

 

Ασσαριωτάκη

Μεταξάκη

Κελαράκη

Βλαχούλη

 

19-3-2019

Πύργου

Διαθήκες-Προανάκριση-Προδικαστικοί

 

 

Φραντζεσκάκης

 

 

 

 

20-3-2019

 

Ηρακλείου

 

 

Προδικαστικοί

(36)

 

Βασιλειάδη

Κελαράκη

Σωμαρακάκη

 

 

 

 

 

20-3-2019

 

Μοιρών

 

 

 

Κοινά

Πταίσματα

 

Τζουλάκη

 

 

21-3-2019

 

Ηράκλειο

 

 

Υπερχρεωμένα

39

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

Βελισσαρίου

 

22-3-2019

 

Καστελίου

Πολιτικές

 

 

Βιτσεντζάκη

Σωμαρακάκη

 

 

26-3-2019

 

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές (57)

 

 

Ασσαριωτάκη

Φραντζεσκάκης

Μεταξάκη

Βελισσαρίου

 

 

26-3-2019

 

Μοιρών

Πολιτικές

(19)

 

 

Μάμου

 

 

 

28-3-2019

 

Μοιρών

Προανάκριση-Δημ. Διαθηκών- Επικυρώσεις (8)

 

Κατσαμάνης

 

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

01-3-2019

Κατσαμάνης

Σωμαρακάκη

02-3-2019

------------------------

Μεταξάκη

03-3-2019

-------------------------

Μεταξάκη

04-3-2019

Τζουλάκη

Βλαχούλη

05-3-2019

Μεταξάκη

Τσαγκαράκη

06-3-2019

Κοντέλη

Βλαχούλη

07-3-2019

Μεταξάκη

Τσαγκαράκη

08-3-2019

Ντόκα

Κοντέλη

09-3-2019

---------------------------------

Βασιλειάδη

10-3-2019

-------------------------

Βασιλειάδη

11-3-2019

---------------------------

Κατσαμάνης

12-3-2019

Βελισσαρίου

Σουλιωτάκης

13-3-2019

Βιτσεντζάκη

Κατσαμάνης

14-3-2019

Τσαγκαράκη

Κελαράκη

15-3-2019

Κελαράκη

Τσαγκαράκη

16-3-2019

---------------------------

Φραντζεσκάκης

17-3-2019

-----------------------------

Φραντζεσκάκης

18-3-2019

Βλαχούλη

Κοντέλη

19-3-2019

Βασιλειάδη

Τζουλάκη

20-3-2019

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

21-3-2019

Μάμου

Κελαράκη

22-3-2019

Φραντζεσκάκης

Κατσαμάνης

23-3-2019

------------------------------

Μάμου

24-3-2019

---------------------------------

Μάμου

25-3-2019

-------------------------------

Κελαράκη

26-3-2019

Βιτσεντζάκη

Κοντέλη

27-3-2019

Σουλιωτάκης

Μεταξάκη

28-3-2019

Σωμαρακάκη

Βιτσεντζάκη

29-3-2019

Μάμου

Σωμαρακάκη

30-3-2019

------------------------------

Μεταξάκη

31-3-2019

----------------------------

Σουλιωτάκης

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη