Υπηρεσιες Πρωτοδικείου Μάρτιος 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.3.2019

Έναρξη ΜΟΔ : Μπαχαντάκη – Μπινιάρη – Τζίφα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά, διατροφές) : Τζίφα - Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2.3.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη – Βελεγράκη – Φτάκα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4.3.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη – Σχορετσανίτη – Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Τζίφα – Ριστάνης

Αναπλ: Αθανασιάδη – Μαφρέδας – Χειμάρα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπινιάρη

Αναπλ: Χειμάρα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Γκιόγκη – Μιστριώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

 

ΤΡΙΤΗ 5.3.2019:

ΜΟΔ : Αθανασιάδη – Γκιόγκη – Βελεγράκη

Αναπλ ΜΟΔ: Συσκάκης – Σχορετσανίτη – Χειμάρα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ριστάνης

Αναπλ: Σχορετσανίτη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Φτάκα – Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6.3.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαρμπάτση

Αναπλ: Φραγκάκη

ΕΦΕΣΕΙΣ : Σγουρού – Γαλιουδάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ: Κοκκορόγιαννη – Σχορετσανίτη –Μιστριώτη – Φτάκα - Περτσελάκη – Ριστάνης – Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 7.3.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Βελεγράκη – Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη – Δαμιανάκη – Περτσελάκη

Αναπλ: Μπαχαντάκη – Κοκκορόγιαννη – Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.3.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Φτάκα

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Β ΄ ΤΜΗΜΑ

Ρόκος: Γκιόγκη – Κοκκορόγιαννη – Μιστριώτη – Μπαρμπάτση – Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μπαχαντάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9.3.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σπυριδάκη – Μαφρέδας – Φραγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μαφρέδας

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.3.2019:ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σπυριδάκη – Μαφρέδας – Φραγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μαφρέδας

 

ΤΡΙΤΗ 12.3.2019:

ΜΟΔ : Γαλιουδάκη – Μπαντουβάκη – Σχορετσανίτη

Αναπλ ΜΟΔ: Ρόκος – Δαμιανάκη – Σπυριδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μιστριώτη

Αναπλ: Περτσελάκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη – Μαφρέδας – Μπαρμπάτση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.3.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μαφρέδας

Αναπλ: Μπαρμπάτση

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ - ΑνακΜ) - ΤΑΚΤΙΚΗ (παλιό)

Σπυριδάκη – Τζίφα – Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 14.3.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη – Σπυριδάκη – Ριστάνης

Αναπλ: Γκιόγκη – Μιστριώτη – Τζίφα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Τζίφα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.3.2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Τζίφα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά - διατροφές) : Τζίφα – Μπινιάρη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑ:

Συσκάκης: Βελεγράκη – Δαμιανάκη – Σχορετσανίτη – Φτάκα – Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.3.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μαντουβάκη – Μπαρμπάτση – Ριστάνης -

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μπαρμπάτση

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.3.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Μπαρμπάτση – Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Μιστριώτη – Φραγκάκη

Αναπλ : Μπαντουβάκη – Σαρτζετάκη – Ριστάνης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σπυριδάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ :Σπυριδάκη – Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Συσκάκης

 

ΤΡΙΤΗ 19.3.2019:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη – Σπυριδάκη – Χειμάρα

Αναπλ ΜΟΔ: Σγουρού – Σαρτζετάκη – Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Φτάκα

Αναπλ: Μπινιάρη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Μπαντουβάκη – Σχορετσανίτη – Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Αθανασιάδη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.3.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Φραγκάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο-Παλαιό) – ΕΚΟΥΣΙΑ: Μπαντουβάκη – Γκιόγκη – Δαμιανάκη – Περτσελάκη – Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΠΕΜΠΤΗ 21.3.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος – Μπινιάρη – Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Συσκάκης – Μαφρέδας – Φραγκάκη

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Κοκκορόγιαννη – Φτάκα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σχορετσανίτη

Αναπλ: Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.3.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Φραγκάκη

Αναπλ: Μιστριώτη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ:

Αθανασιάδη: Μπαντουβάκη – Σπυριδάκη – Χειμάρα – Σαρτζετάκη – Μαφρέδας - Περτσελάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.3.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη – Σαρτζετάκη – Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σαρτζετάκη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.3.2019:ΑΡΓΙΑ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη – Σαρτζετάκη – Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Βελεγράκη

 

ΤΡΙΤΗ 26.3.2019:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη

Αναπλ: Δαμιανάκη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ(εκουσία - τακτική) : Σαρτζετάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ(ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Τζίφα - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.3.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ - ΑνακΜ)

Δαμιανάκη – Κοκκορόγιανη – Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 28.3.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Κοκκορόγιαννη – Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Ρόκος – Σαρτζετάκη – Ριστάνης

Αναπλ: Γκιόγκη – Σπυριδάκη – Μπαρμπάτση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζίφα

Αναπλ: Μπαρμπάτση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαντουβάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.3.2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σχορετσανίτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.3.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Δαμιανάκη – Σχορετσανίτη – Μαφρέδα ς

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μαφρέδας

 

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/3 οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ Μπινιάρη με Πρόεδρο την κ. Σγουρού

Από 16-31/3 οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς, με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 02-03/3 : Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 09-10/3 :Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο, 16-17/3: Α΄ Ανακριτικό Γραφείο και 23- 24/3 : Β΄ Ανακριτικό Γραφείο 30-31/3 :Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο

 

Την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

Ηράκλειο 27/02/2019

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών