Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Απρίλιος 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:Τρίτη 9/4/2019

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης, Νικόλαος Βεργιτσάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες. Προεκφώνηση Β’ Τμήμα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:Δευτέρα 1/4/2019

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 3/4/2019

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Θεον. Λυράκη- Παρ. Κυραλέου-Ευγ. Μπιτσακάκη-Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Νικ. Βεργιτσάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Μερ. Τζουγκαράκη -Επ. Κουσκούκη-Ευσ. Νεονάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 4/4/2019

Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

Αναπληρωματική: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μ,Ο.Ε. Τετάρτη 10/4/2019

Πρόεδρος: Νικ. Βεργιτσάκης

Μέλη: Παρ. Κυραλέου- Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:Παρασκευή 12/4/2019

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη-Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:Δευτέρα 15/4/2019

Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη-Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

Ηράκλειο 20-3-2019

Ο Προϊστάμενος του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών