Υπηρεσιες Πρωτοδικείου Απρίλιος 2019

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1.4.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Δαμιανάκη - Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Μιστριώτη - Περτσελάκη

Αναπλ: Σγουρού - Κοκκορόγιαννη- Μπαρμπάτση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μαφρέδας

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Σχορετσανίτη - Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΤΡΙΤΗ 2.4.2019:

ΜΟΔ : Ρόκος – Γκιόγκη – Μπαρμπάτση

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη – Τζίφα – Μιστριώτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Μιστριώτη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Δαμιανάκη – Χειμάρα - Μιστριώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3.4.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαρμπάτση

Αναπλ: Φτάκα

ΕΦΕΣΕΙΣ : Σγουρού - Γαλιουδάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ: Γκιόγκη - Σχορετσανίτη - Κοκκορόγιαννη - Περτσελάκη - Ριστάνης - Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 4.4.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη – Σχορετσανίτη– Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη – Φτάκα – Φραγκάκη

Αναπλ: Συσκάκης – Βελεγράκη – Τζίφα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπινιάρη

Αναπλ: Τζίφα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.4.2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Φτάκα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά, διατροφές) : Τζίφα - Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6.4.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη – Μπαρμπάτση – Ριστάνης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μπαρμπάτση

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8.4.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Κοκκορόγιαννη – Χειμάρα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Μπαρμπάτση – Ριστάνης

Αναπλ: Ρόκος – Δαμιανάκη – Μιστριώτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σχορετσανίτη

Αναπλ: Δαμιανάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΤΡΙΤΗ 9.4.2019:

ΜΟΔ : Συσκάκης – Χειμάρα – Φτάκα

Αναπλ ΜΟΔ: Γαλιουδάκη - Βελεγράκη – Σχορετσανίτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Βελεγράκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη - Μαφρέδας - Μπαρμπάτση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.4.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Σαρτζετάκη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ - ΑνακΜ) - ΤΑΚΤΙΚΗ (παλιό)

Μπαντουβάκη - Σπυριδάκη - Μιστριώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 11.4.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Σαρτζετάκη – Ριστάνης

Αναπλ: Γκιόγκη – Σχορετσανίτη– Φτάκα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Σχορετσανίτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.4.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζίφα

Αναπλ: Ριστάνης

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Β ΄ ΤΜΗΜΑ

Ρόκος: Γκιόγκη - Κοκκορόγιαννη - Μιστριώτη - Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.4.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη – Μπινιάρη – Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Βελεγράκη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.4.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη – Σπυριδάκη – Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Τζίφα – Φραγκάκη

Αναπλ : Μπαντουβάκη – Μπινιάρη – Μαφρέδας

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Φραγκάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Δαμιανάκη – Σαρτζετάκη – Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μπαντουβάκη

 

ΤΡΙΤΗ 16.4.2019:

ΜΟΔ : Σγουρού – Βελεγράκη – Μαφρέδας

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη – Σπυριδάκη – Σαρτζετάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μιστριώτη

Αναπλ: Σαρτζετάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Γκιόγκη –Σπυριδάκη- Φτάκα - Περτσελάκη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ(εκουσία - τακτική) : Σαρτζετάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ(ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Τζίφα - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.4.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Περτσελάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο-Παλαιό) – ΕΚΟΥΣΙΑ: Μπαντουβάκη – Τζίφα – Χειμάρα – Φτάκα – Φραγκάκη – Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 18.4.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος – Βελεγράκη – Μαφρέδας

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Μπαντουβάκη – Μπινιάρη – Ριστάνης

Αναπλ: Συσκάκης – Σπυριδάκη – Φραγκάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑθανασιάδηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.4.2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Τζίφα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά, διατροφές) : Τζίφα - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γκιόγκη

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-9/4 οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Τζίφα με Πρόεδρο τον κ. Ρόκο

Από 10-19/4 οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μπινιάρη με Πρόεδρο την κ. Αθανασιάδη

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 06-07/4 : Α΄ Ανακριτικό Γραφείο, 11-12/4 :Β΄ Ανακριτικό Γραφείο,

Την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 21/03/2019

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών