΄Β Τμήμα Διακοπών Πάσχα 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                       Β΄ Τμήμα Διακοπών Πάσχα 2019

                       Από 25-4-2019 έως 29-4-2019

 

Μ. Πέμπτη 25/4/2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σγουρού – Μπινιάρη – Μαφρέδας

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβάκη

 

Μ. Παρασκευή 26-04-2019

ΑΡΓΙΑ

 

Μ. Σάββατο 27-04-2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:  Σγουρού - Σπυριδάκη- Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σπυριδάκη

 

Δευτέρα 29-04-2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:  Μπαντουβάκη – Σπυριδάκη – Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Περτσελάκη

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

Από  25-4-2019 έως και 29-4-2019 οι κ. Δικαστές του Β΄ Τμήματος Διακοπών με Πρόεδρο την κ. Σγουρού.

Την Πρόεδρο του Β΄ Τμήματος Διακοπών σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αρχαιότερη Πρωτοδίκης του Β΄ Τμήματος Διακοπών.

Καθήκοντα Ανακριτή: Ο Ανακριτής του Β΄ Τμήματος κ. Μαφρέδας.

 

Ηράκλειο 5 Απριλίου 2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Μαρία Σγουρού