ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

(Από 28-8-2019 έως 15-9-2019)

 

Τετάρτη 28.8.2019

 

Αυτόφωρα Τριμελούς: Σγουρού –Σπυριδάκη – Μεταξάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Σπυριδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σγουρού

 

Πέμπτη 29.8.2019

Αυτόφωρα Τριμελούς: Συσκάκης-Δαμιανάκη – Μεταξάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Δαμιανάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Συσκάκης

 

Παρασκευή 30.8.2019

Αυτόφωρα Τριμελούς: Βελεγράκη – Χειμάρα – Μεταξάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Χειμάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Βελεγράκη

 

Σάββατο 31.8.2019

Αυτόφωρα Τριμελούς: Βελεγράκη – Σπυριδάκη –Κουρμπέτη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Σπυριδάκη

 

Δευτέρα 2.9.2019

Μονομελές Πλημ/κείο: Χειμάρα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Συσκάκης –Χειμάρα – Κελαράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Συσκάκης

 

Τρίτη 3.9.2019

Αυτόφωρα Τριμελούς: Σγουρού – Σπυριδάκη –Ντόκα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Σπυριδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σγουρού

 

Τετάρτη 4.9.2019

Πολυμελές Πρωτοδικείο: Συσκάκης – Βελεγράκη – Δαμιανάκη - Σπυριδάκη–Χειμάρα

Μονομελές Πρωτοδικείο: Βελεγράκη – Δαμιανάκη – Σπυριδάκη - Χειμάρα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Σπυριδάκη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Συσκάκης – Βελεγράκη – Σπυριδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Συσκάκης

 

Πέμπτη 5.9.2019

Τριμελές Πλημ/κείο: Συσκάκης- Δαμιανάκη – Σπυριδάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Σπυριδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σγουρού

 

Παρασκευή 6.9.2019

Ασφαλιστικά: Συσκάκης –Σγουρού

Αυτόφωρα Μονομελούς: Δαμιανάκη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Σγουρού- Δαμιανάκη - Ντόκα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Δαμιανάκη

 

Σάββατο 7.9.2019

Αυτόφωρα Τριμελούς: Συσκάκης – Χειμάρα –Ντόκα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Χειμάρα

 

Δευτέρα 9.9.2019

Μονομελές Πλημ/κείο: Σπυριδάκη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Σγουρού-Σπυριδάκη – Κοντέλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Σγουρού

 

Τρίτη 10.9.2019

Έναρξη ΜΟΔ-ΜΟΔ: Σγουρού –Βελεγράκη -Χειμάρα

Αυτόφωρα Τριμελούς: Συσκάκης – Χειμάρα – Κελαράκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Χειμάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Συσκάκης

 

Τετάρτη 11.9.2019

Αυτόφωρα Τριμελούς: Συσκάκης – Χειμάρα – Κελαράκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Χειμάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Συσκάκης

 

Πέμπτη 12.9.2019

Τριμελές Πλημ/κείο: Σγουρού –Βελεγράκη – Χειμάρα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Χειμάρα

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Συσκάκης

 

Παρασκευή 13.9.2019

Αυτόφωρα Τριμελούς: Δαμιανάκη – Σπυριδάκη- Κοντέλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Σπυριδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Δαμιανάκη

 

Σάββατο 14.9.2019

Αυτόφωρα Μονομελούς:

Αυτόφωρα Τριμελούς: Δαμιανάκη – Σπυριδάκη - Κοντέλη

 

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 28-8-2019 έως 6-9-2019 οι δικαστές του δ΄ τμήματος διακοπών με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη

Από 7-9-2019 έως 15-9-2019 οι δικαστές του δ΄ τμήματος διακοπών με Πρόεδρο την κ. Σγουρού.

Καθήκοντα Ανακριτή θα ασκήσει η κ. Βελεγράκη, Πρωτοδίκης.

Ώρα συνεδριάσεως των συνθέσεων των ποινικών Δικαστηρίων για την εκδίκαση των Αυτοφώρων Τριμελούς και Μονομελούς στις 12:30.

Ηράκλειο 19 Αυγούστου 2019

 

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

Ελευθέριος Συσκάκης