Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σεπτέμβριος 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 16/9/2019 έως 30/9/2019

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.9.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γαλιουδάκη – Τζερμιά – Παπαδάτου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γκιόγκη – Νικητοπούλου– Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Βελεγράκη – Δαμιανάκη – Μανουσάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Τζερμιά

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Δαμιανάκη - Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΤΡΙΤΗ 17.9.2019:

ΜΟΔ : Ρόκος – Κυριακογιαννάκης – Μπινιάρη

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Σπυριδάκη – Κοκκορόγιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μανουσάκη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Γκιόγκη– Παχουμίου – Παπαδάτου (1/2 ) – Πολυζωγόπουλος (1/2)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.9.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Δρόσου

ΕΦΕΣΕΙΣ: Χατζηιωαννίδης – Λινάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ): Δαμιανάκη – Σπυριδάκη – Τζερμιά - Παπαδάτου - Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΠΕΜΠΤΗ 19.9.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Μανουσάκη – Πολυζωγόπουλος

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Βελεγράκη – Χειμάρα - Παπαδάτου

Αναπλ: Γκιόγκη - Σαρτζετάκη – Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.9.2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μανουσάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη - Μπινιάρη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Α’ ΤΜΗΜΑ): Συσκάκης – Γκιόγκη – Σπυριδάκη -Χειμάρα - Παπαδάτου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.9.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη – Δρόσου – Νικητοπούλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Νικητοπούλου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.9.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χατζηϊωαννίδης – Σαρτζετάκη – Πολυζωγόπουλος

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη – Παχουμίου – Παπαδάτου

Αναπλ: Σγουρού – Δρόσου – Νικητοπούλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΤΡΙΤΗ 24.9.2019:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Τζερμιά

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη – Μπινιάρη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη – Κοκκορόγιαννη - Χειμάρα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία – τακτική): Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηιωαννίδης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.9.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Σαρτζετάκη

Αναπλ: Παχουμίου - Θεοφανίδης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Μπινιάρη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Κυριακογιαννάκης – Νικητοπούλου – Τζερμιά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 26.9.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Κοκκορόγιαννη – Παπαδάτου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Σαρτζετάκη – Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης - Μανουσάκη – Σπυριδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.9.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Βασιλειάδου

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Β’ ΤΜΗΜΑ): Σγουρού– Βελεγράκη -Κυριακογιαννάκης – Σαρτζετάκη – Τζερμιά - Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.9.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη - Χειμάρα - Μπινιάρη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Χειμάρα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.9.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σπυριδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ.Μπινιάρη με Πρόεδρο τον κ. Ρόκο

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης:

21-22/9: Α΄ Ανακριτικό Γραφείο

28- 29/9: Β΄ Ανακριτικό Γραφείο

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο αμέσως αρχαιότερος Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 6-9-2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος