Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Σεπτέμβριος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 230

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδικείο

Αντικείμενο

Δικαστής

 

 

16-9-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά- Εκουσία Δ.

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

Μεταξάκη

Κατσαμάνης

Τσαγκαράκη

 

 

Κατσαμάνης

Τσαγκαράκη

 

17-9-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτική- Νέα Τακτική- Εργατικές

 

 

 

Υπερχρεωμένα

 

 

Φραντζεσκάκης

Βασιλειάδη

Τζουλάκη

Τσαβδαρά

 

 

Μεταξάκη

Σωμαρακάκη

Βλαχούλη

Κοντέλη

 

17-9-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Αυτ/κα- Υπερχρεωμένα-ανακοπές – Νέα Τακτική- Μικροδιαφορές-Εκουσία Ασφαλιστικά

Κατσαμάνης

Κελαράκη

 

 

 

 

 

 

18-9-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Επικυρώσεις

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

Κοντέλη

 

18-9-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Αγροτικά Πταίσματα

Κατσαμάνης

 

 

19-9-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Προανάκριση- Επικυρώσεις

Κατσαμάνης

 

 

20-9-2019

Ειρηνοδικείο Πύργου

Πολιτικές Υποθέσεις

Κατσαμάνης

Σωμαρακάκη

 

 

20-9-2019

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Επικυρώσεις- Προανάκριση- Δημοσίευση Διαθηκών

Κελαράκη

 

23-9-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική- Ασφαλιστικά- Εκουσία Δ.

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

Φρανζεσκάκης

Κελαράκη

Τζουλάκη

 

 

 

Κελαράκη

Τζουλάκη

 

24-9-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

Μεταξάκη

Βιτσεντζάκη

Βλαχούλη

Κοντέλη

 

24-9-2019

Ειρηνοδικείο Πύργου

Προανάκριση- δημοσίευση διαθηκών- επικυρώσεις

Σωμαρακάκη

25-9-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

κοινά Πταίσματα

Βιτσεντζάκη

26-9-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

Βασιλειάδη

Κατσαμάνης

Βιτσεντζάκη

Τσαγκαράκη

26-9-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Δημοσίευση Διαθηκών- Υπερχρεωμένα- Επικυρώσεις

Μεταξάκη

27-9-2019

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Πολιτικές Υποθέσεις

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

1-10-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτική- Νέα Τακτική- Εργατικές

 

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

Κατσαμανης

Τσαγκαράκη

1-10-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Υπερχρεωμένα

 

(14)

Σωμαρακάκη

Τσαβδαρά

 

4-10-2019

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Πταίσματα – Προανάκριση

Βλαχούλη

7-10-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά- Εκουσία Δ.

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

Σωμαρακάκη

Βλαχούλη

Κοντέλη

 

 

Βλαχούλη

Κοντέλη

8-10-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτική- Νέα Τακτική- Εργατικές-

 

 

Υπερχρεωμένα

Ασσαριωτάκη

Κελαράκη

Σωμαρακάκη

Βλαχούλη

 

Βασιλειάδη

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

8-10-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις

Κοντέλη

Τσαβδαρά

9-10-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Επικυρώσεις

Φραντζεσκάκης

Σωμαρακάκη

Βλαχούλη

14-10-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική- ασφαλιστικά- Εκουσία Δ.

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

Βασιλειάδη

Βιτσεντζάκη

Τσαβδαρά

 

 

Βιτσεντζάκη

Τσαβδαρά

 

15-10-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Αυτ/κα

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

Τσαγκαράκη

15-10-2019

Ειρηνοδικείο Πύργου

Κοινά Πταίσματα

Τσαβδαρά

17-10-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

Τζουλάκη

Τσαβδαρά

17-10-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Δημοσίευση Διαθηκών – Επικυρώσεις

Τσαγκαράκη

18-10-2019

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Επικυρώσεις- Δημοσίευση Διαθηκών- Προανάκριση

Βλαχούλη

21-10-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική- ασφαλιστικά- Εκουσία Δ.

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

Ασσαριωτάκη

Σουλιωτάκης

Τσαβδαρά

 

 

Σουλιωτάκης

Τσαβδαρά

22-10-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

Φραντζεσκάκης

Βασιλειάδη

Σουλιωτάκης

Σωμαρακάκη

 

22-10-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις

Τζουλάκη

Βλαχούλη

22-10-2019

Ειρηνοδικείο Πύργου

Προανάκριση- Δημοσίευση Διαθηκών- Επικυρώσεις

Κατσαμάνης

23-10-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Επικυρώσεις

Βασιλειάδη

Μεταξάκη

Κελαράκη

25-10-2019

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Πολιτικές Υποθέσεις

Τσαγκαράκη

Κοντέλη

31-10-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Προανάκριση - Επικυρώσεις

Τσαβδαρά

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

Ειρηνοδίκης Ερευνών Περιφέρειας

 

16-9-2019

Τζουλάκη

Τσαβδαρά

 

17-9-2019

Σουλιωτάκης

Ασσαριωτάκη

 

18-9-2019

Βασιλειάδη

Κελαράκη

 

19-9-2019

Κοντέλη

Μεταξάκη

 

20-9-2019

Κοντέλη

 

Τζουλάκη

21-9-2019

----------------------

 

Βασιλειάδη

22-9-2019

--------------------

 

Βασιλειάδη

23-9-2019

 

Τσαγκαράκη

Κατσαμάνης

24-9-2019

 

Φραντζεσκάκης

Τσαγκαράκη

25-9-2019

Σωμαρακάκη

Κατσαμάνης

 

26-9-2019

Τσαβδαρά

 

Κελαράκη

27-9-2019

 

Κατσαμάνης

Τσαβδαρά

28-9-2019

----------------------

 

Κατσαμάνης

29-9-2019

-------------------------

 

Κατσαμάνης

30-9-2019

Κατσαμάνης

 

 

 

Τσαγκαράκη

1-10-2019

Βλαχούλη

 

Κοντέλη

2-10-2019

Κελαράκη

 

Σωμαρακάκη

3-10-2019

 

-------------------

Σουλιωτάκης

4-10-2019

Φραντζεσκάκης

 

Τσαβδαρά

5-10-2019

 

-------------------

Φραντζεσκάκης

6-10-2019

 

----------------------------

Φρανζεσκάκης

7-10-2019

 

Τσαβδαρά

Τζουλάκη

8-10-2019

 

Τσαγκαράκη

Βλαχούλη

9-10-2019

 

Μεταξάκη

Τσαβδαρά

10-10-2019

 

Σωμαρακάκη

Κοντέλη

11-10-2019

 

Κελαράκη

Βλαχούλη

12-10-2019

 

 

--------------------------

Μεταξάκη

13-10-2019

 

 

---------------------------

Μεταξάκη

14-10-2019

 

Βλαχούλη

Κοντέλη

15-10-2019

 

Μεταξάκη

Βασιλειάδη

16-10-2019

 

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

17-10-2019

 

Βιτσεντζάκη

Σουλιωτάκης

18-10-2019

 

Τσαβδαρά

Βιτσεντζάκη

19-10-2019

 

 

--------------------

Βιτσεντζάκη

20-10-2019

 

-----------------------

Βιτσεντζάκη

21-10-2019

 

Κοντέλη

Τσαγκαράκη

22-10-2019

 

Τσαγκαράκη

Μεταξάκη

23-10-2019

 

Βλαχούλη

Σωμαρακάκη

24-10-2019

 

Βασιλειάδη

Φραντζεσκάκης

25-10-2019

 

Τζουλάκη

Βλαχούλη

26-10-2019

 

 

 

-------------------------

Κελαράκη

27-10-2019

 

 

----------------------

Κελαράκη

28-10-2019

 

 

-----------------------

Βλαχούλη

29-10-2019

 

Σουλιωτάκης

Κοντέλη

30-10-2019

 

Φραντζεσκάκης

Τζουλάκη

31-10-2019

 

Κατσαμάνης

Σωμαρακάκη

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

α.α.

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών