ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 16/9/2019 έως 30/9/2019

 

ΤΡΙΤΗ 17.9.2019:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Γκιόγκη– Κοκκορόγιαννη – Παχουμίου

 

ΤΡΙΤΗ 24.9.2019:

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη – Χειμάρα – Νικητοπούλου

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.9.2019 :

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Κυριακογιαννάκης – Κοκκορόγιαννη – Τζερμιά

 

Ηράκλειο 11-9-2019

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος