Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Σεπτέμβριος 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 24/9/2016

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης: Α΄ ΤΜΗΜΑ: Μπιτσακάκη-Κουσκούκη- Ψαράκη- Δέτση

Θεονύμφη Λυράκη: Β ΤΜΗΜΑ: Κυραλέου-Παπαδάκη-Νεονάκη-Γερωνυμάκης

Προεκφώνηση: Α΄ Τμήμα (Πρόεδρος Χαρ. Πρατικάκης)

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 18/9/2019

Πρόεδρος: Χαρίδημος Πρατικάκης

Μέλη: Ευγενία Μπιτσακάκη, Ευαγγελία Ψαράκη, Ιωάννης Γερωνυμάκης, Αγγελική Δέτση

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεονύμφη Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Παρ. Κυραλέου, Αικ. Παπαδάκη,Επαμ. Κουσκούκη, Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 19/9/2019

Πρόεδρος: Ευγενία Μπιτσακάκη

Μέλη: Ευαγγελία Ψαράκη - Αγγελική Δέτση

Αναπληρωματική Πρόεδρο: Επαμεινωνδία Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσεβία Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 23/9/2019

Πρόεδρος: Παρασκευή Κυραλέου

Μέλη: Ευαγγελία Ψαράκη – Ιωάννης Γερωνυμάκης

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ευγενία Μπιτσακάκη

Αναπληρωματικό μέλος: Ευσεβία Νεονάκη

Μ.Ο.Ε: Τετάρτη 25/9/2019

Πρόεδρος: Θεονύμφη Λυράκη

Μέλη: Επαμεινωνδία Κουσκούκη – Ευσεβία Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρίδημος Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννης Γερωνυμάκης

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 27/9/2019

Πρόεδρος: Αικατερίνη Παπαδάκη

Μέλη: Ιωάννης Γερωνυμάκης – Αγγελική Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα : Επαμεινωνδία Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος Επαμεινωνδία Κουσκούκη

Ηράκλειο 5.9.2019

Ο Διευθύνων το Εφετείο

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών