συμπληρωματική υπηρεσία μηνός Σεπτεμβρίου 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 16/9/2019 έως 30/9/2019

 

ΤΡΙΤΗ 30.9.2019:

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Καραγιάννη

 

 

Ηράκλειο 18-9-2019

Ο Διευθύνων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών