Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Οκτώβριος 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 8/10/2019

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης: Α΄ ΤΜΗΜΑ: Μπιτσακάκη-Κουσκούκη- Ψαράκη- Δέτση

Θεονύμφη Λυράκη: Β ΤΜΗΜΑ: Κυραλέου-Παπαδάκη-Νεονάκη-Γερωνυμάκης

Προεκφώνηση:

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 2/10/2019

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ευγ. Μπιτσακάκη-Ευσ. Νεονάκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Παρ. Κυραλέου- Αικ. Παπαδάκη- Επαμ. Κουσκούκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 7/10/2019

Πρόεδρος: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Επαμ. Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Μ.Ο.Ε: Τετάρτη 9/10/2019

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 10/10/2019

Πρόεδρος: Αικ. Παπαδάκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματικό μέλος: Αγγ. Δέτση

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 11/10/2019

Πρόεδρος: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα : Επαμ. Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος : Ιωάν. Γερωνυμάκης

Μ.Ο.Ε: Τετάρτη 16/10/2019

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Αγγ. Δέτση

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 17/10/2019

Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 18/10/2019

Πρόεδρος: Αικ. Παπαδάκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα : Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος : Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 21/10/2019

Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματικό μέλος: Αγγ. Δέτση

 

Ηράκλειο 24.9.2019

Ο Διευθύνων το Εφετείο

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών