Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 1/10/2019 έως 31/10/2019

 

ΤΡΙΤΗ 1-10-2019:

Εναρξη ΜΟΔ: Ρόκος- Καραγιάννη - Μπινιάρη

ΜΟΔ : Ρόκος - Καραγιάννη - Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού - Μανουσάκη - Σαρτζετάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παχουμίου

Αναπλ: Σαρτζετάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Δαμιανάκη - Τζερμιά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2-10-2019:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μανουσάκη

Αναπλ: Τζερμιά

ΕΦΕΣΕΙΣ: Χατζηϊωαννίδης - Λινάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ): Γκιόγκη - Καραγιάννη - Κοκκορόγιαννη Παπαδάτου - Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 3-10-2019 (ΑΡΓΙΑ)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-10-2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σπυριδάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ:Λινάκη – Καραγιάννη - Σπυριδάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (συναινετικά - διατροφές): Μανουσάκη - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5-10-2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Δαμιανάκη - Κοκκορόγιαννη - Χειμάρα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Χειμάρα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 7-10-2019

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Βελεγράκη - Δαμιανάκη - Μανουσάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη - Καραγιάννη - Σπυριδάκη

Αναπλ: Γκιόγκη - Παχουμίου - Πολυζωγόπουλος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητοπούλου

Αναπλ: Πολυζωγόπουλος

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΤΡΙΤΗ 8-10-2019:

ΜΟΔ : Χατζηϊωαννίδης - Γκιόγκη - Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Χειμάρα - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Μπινιάρη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη – Χειμάρα - Νικητοπούλου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-10-2019:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Νικητοπούλου

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Δαμιανάκη - Γκιόγκη – Σπυριδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΠΕΜΠΤΗ 10-10-2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Κοκκορόγιαννη - Χειμάρα

Αναπλ: Λινάκη - Μπινιάρη - Παπαδάτου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μανουσάκη

Αναπλ: Παπαδάτου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-10-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Σπυριδάκη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Γ΄ ΤΜΗΜΑ): Γαλιουδάκη – Δαμιανάκη – Καραγιάννη – Κοκκορόγιαννη – Νικητοπούλου - Παχουμίου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12-10-2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη - Σαρτζετάκη - Νικητοπούλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Νικητοπούλου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14-10-2019

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Σαρτζετάκη - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Νικητοπούλου - Τζερμιά

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης - Καραγιάννη - Σπυριδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΤΡΙΤΗ 15-10-2019

ΜΟΔ : Συσκάκης - Δαμιανάκη - Παχουμίου

Αναπλ: Ρόκος - Μανουδάκη - Κυριακογιαννάκης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζερμιά

Αναπλ: Κυριακογιαννάκης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Σπυριδάκη - Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Λινάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16-10-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητοπούλου

Αναπλ: Χειμάρα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ): Κυριακογιαννάκης - Σαρτζετάκη – Παχουμίου - Παπαδάτου - Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2019

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Παχουμίου - Παπαδάτου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Δαμιανάκη - Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Σπυριδάκη - Κοκκορόγιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-10-2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Χειμάρα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη - Μπινιάρη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Α’ ΤΜΗΜΑ): Συσκάκης – Γκιόγκη – Σπυριδάκη -Χειμάρα - Παπαδάτου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-10-2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Παχουμίου - Πολυζωγόπουλος

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Πολυζωγόπουλος

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21-10-2019

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Κυριακογιαννάκης - Πολυζωγόπουλος

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χατζηϊωαννίδης - Σπυριδάκη - Παπαδάτου

Αναπλ: Βελεγράκη - Σαρτζετάκη - Τζερμιά

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Τζερμιά

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Κυριακογιαννάκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

 

ΤΡΙΤΗ 22-10-2019

ΜΟΔ : Γαλιουδάκη - Μανουσάκη - Τζερμιά

Αναπλ: Συσκάκης - Καραγιάννη - Παχουμίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Παχουμίου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία – τακτική): Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23-10-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Πολυζωγόπουλος

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ) - ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Παλαιό): Καραγιάννη - Κυριακογιαννάκης -Τζερμιά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΠΕΜΠΤΗ 24-10-2019

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Βελεγράκη - Τζερμιά - Πολυζωγόπουλος

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Κυριακογιαννάκης - Παπαδάτου

Αναπλ: Γκιόγκη - Δαμιανάκη - Σαρτζετάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-10-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παχουμίου

Αναπλ: Παπαδάτου

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Β’ ΤΜΗΜΑ): Σγουρού – Βελεγράκη -Κυριακογιαννάκης – Σαρτζετάκη – Τζερμιά - Πολυζωγόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26-10-2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μανουσάκη - Χειμάρα - Παπαδάτου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Παπαδάτου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 28-10-2019 (ΑΡΓΙΑ)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μανουσάκη - Χειμάρα - Παπαδάτου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Παπαδάτου

 

ΤΡΙΤΗ 29-10-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Χειμάρα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη – Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

ΤΕΤΑΡΤΗ 30-10-2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάτου

Αναπλ: Πολυζωγόπουλος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 31-10-2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηιωαννίδης

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-16/10Οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μανουσάκη με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη

Από 17-31/10Οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο την κ. Γαλιουδάκη

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Συνοδείες Ανάκρισης:

5-6/10: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

12-13/10: Α’ Ανακριτικό Γραφείο

19-20/10: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

26-27/10: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο αμέσως αρχαιότερος Πρόεδρος.

Ηράκλειο 25-9-2019

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών