Α΄ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Α΄ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

 

ΤΡΙΤΗ 15.10.2019:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Σπυριδάκη – Καραγιάννη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.10.2019:

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ) Τακτική Μονομελούς (Παλαιό): Κυριακογιαννάκης – Τζερμιά - Παχουμίου

 

Ηράκλειο 30-9-2019

Ο Διευθύνων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών