Τροποποιητική Υπηρεσία Ειρηνοδικών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης: 264/2019

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Κατόπιν του με αριθμό 1697/1-10-2019 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών Ηρακλείου ερευνών Περιφέρειας μηνών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2019,λόγω αναρρωτικής αδείας της Ειρηνοδίκη, Ευαγγελίας Σωμαρακάκη,

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

Την 230/2019 υπηρεσία Ειρηνοδικών Ηρακλείου ερευνών Περιφέρειας μηνών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2019 και

 

Ο ρ ί ζ ε ι

Α)

  1. Την 1η Οκτωβρίου 2019, για την εκδίκαση των υποθέσεων Υπερχρεωμένων στο Ειρηνοδικείο Μοιρών, μόνο την ήδη ορισθείσα Ειρηνοδίκη, Χριστίνα Τσαβδαρά.

  2. Την 7η Οκτωβρίου 2019, για την εκδίκασητων υποθέσεων Ειδικής – Ασφαλιστικών – Εκουσίας στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, τον Ειρηνοδίκη Αργύριο Κατσαμάνη.

  3. Την 8η Οκτωβρίου 2019, για την εκδίκαση των υποθέσεων Τακτικής – Νέας Τακτικής – Εργατικών – Υπερχρεωμένων στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, όλοι οι ορισθέντες πλην της Ευαγγελίας Σωμαρακάκη.

  4. Την 9η Οκτωβρίου 2019, για την εκδίκασητων υποθέσεων Επικυρώσεων στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, τον Ειρηνοδίκη Αργύριο Κατσαμάνη.

  5. Την 22η Οκτωβρίου 2019, για την εκδίκασητων υποθέσεων Μικροδιαφορών στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, τον Ειρηνοδίκη Αργύριο Κατσαμάνη.

  6. Την 24η Οκτωβρίου 2019, για την εκδίκασητων υποθέσεων Υπερχρεωμένων στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, τους Ειρηνοδίκες α)Μιχαήλ Σουλιωτάκη, β) Στυλιανή Κελαράκη, γ) Μαρίνα Τσαγκαράκη και δ) Ευδοκία Κοντέλη.

 

Β) Όσον αφορά τους Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας και Ερευνών

1) Την 2α Οκτωβρίου 2019, ως Ειρηνοδίκη Ερευνών Περιφέρειας τη Μαρία Βλαχούλη.

2) Την 8η Οκτωβρίου 2019, ως Ειρηνοδίκη Ερευνών Περιφέρειας τον Αργύριο Κατσαμάνη.

3) Την 10η Οκτωβρίου 2019, ως Ειρηνοδίκη Ερευνών Περιφέρειας τη Στυλιανή Κελαράκη

4) Την 23η Οκτωβρίου 2019, ως Ειρηνοδίκη Ερευνών Περιφέρειας τη Σοφία Τζουλάκη

 

Ηράκλειο 1 Οκτωβρίου 2019

Ο Διευθύνων το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών