Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ηράκλειο 21 Οκτωβρίου 2019                 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης:   283/2019  Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

 2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών  κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου (22/12/2019) ως εξής:

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδικείο

Αντικείμενο

Δικαστής

 

4-11-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά- Εκουσία Δ.
Δημοσίευση ΔιαθηκώνΑσσαριωτάκη

Κατσαμάνης

Βιτσεντζάκη
Κατσαμάνης

Βιτσεντζάκη

 

5-11-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτική- Νέα Τακτική- εργατικές
Τσαγκαράκη

Βλαχούλη

Τσαβδαρά

5-11-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Υπερχρεωμένα

Μεταξάκη

Βιτσεντζάκη

 


6-11-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

επικυρώσεις Υπερχρεωμένων

 

Βασιλειάδη

Βιτσεντζάκη

Τσαγκαράκη7-11-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

Κατσαμάνης

Βιτσενζάκη

Βλαχούλη

Τσαβδαρά

 

8-11-2019

Ειρηνοδικείο Πύργου

Πολιτικές υποθέσεις

Φραντζεσκάκης


Κελαράκη

12-11-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτικές- Ν. Τακτικές- 
Υπερχρεωμένα

Βασλειάδη

Κατσαμάνης

ΚελαράκηΦραντζεσκάκης

Μεταξάκη

Βιτσενζάκη

Κοντέλη

12-11-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Πολιτικές υποθέσεις- υπερχρεωμένα-αυτ/κα-ανακοπές- Ν. Τακτικές- ενοχικό, εμπράγματο, εργατικές εκουσία Δικαιοδοσία, μισθωτικές μικροδιαφορές

 

Τζουλάκη

Τσαγκαράκη

 

15-11-2019

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Προδικαστικοί, προανάκριση, Δημοσίευση διαθηκών

Κατσαμάμης

 

18-11-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική, Ασφαλιστικά Εκουσία
Δημοσίευση Διαθηκών

 

Φραντζεσκάκης

Βασιλειάδη

Μεταξάκη
Βασιλειάδη

Μεταξάκη

 

19-11-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Αυτ/τα

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

Βλαχούλη Κοντέλη

19-11-2019

Ειρηνοδικείο Πύργου

προανάκριση, δημοσίευση διαθηκών, επικυρώσεις υπερχρεωμένων

Τσαβδαρά

20-11-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

επικυρώσεις Υπερχρεωμένων

Κατσαμάνης

Μεταξάκη 

Τσαβδαρά 

21-11-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

Φρανζεσκάκης

Κατσαμάνης

Κελαράκη

Τσαβδαρά

21-11-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Δημοσίευση Διαθηκών, Προανάκριση

Κοντέλη

22-11-2019

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Τακτικές, Υπερχρεωμένα, Ειδική

Κατσαμάνης

Βλαχούλη

26-11-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

Ασσαριωτάκη

Βασιλειάδη

Σουλιωτάκης

Κελαράκη

26-11-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Υπερχρεωμένα, ενοχικές, αυτ/κα, εμπράγματες, εκουσίας Δ., μικροδιαφορές, μισθωτικές, ανακοπές, Ν. τακτικές

 

Βασιλειάδη

Κοντέλη

2-12-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά- Εκουσία Δ.Δημοσίευση Διαθηκών

Τσαγκαράκη 

Μπαριτάκη

ΒλαχούληΜπαριτάκη

Βλαχούλη

3-12-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτική- Νέα Τακτική- Εργατικές-  

Φραντζεσκάκης

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

 

4-12-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

επικυρώσεις Υπερχρεωμένων

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

Κοντέλη

5-12-2019

Ειρηνοδικείο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Υπερχρεωμένα

Τζουλάκη

Τσαγκαράκη

Μπαριτάκη

Κοντέλη

6-12-2019

Ειρηνοδικείο

Καστέλι

Προδικαστικοί, προανακρίσεις, Δημοσίευση Διαθηκών

Βλαχούλη

 

9-12-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική- ασφαλιστικά- Εκουσία Δ.Δημοσίευση Διαθηκών

Σουλιωτάκης

Κελαράκη

ΤσαβδαράΚελαράκη

Τσαβδαρά

 

10-12-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτικές, Ν. Τακτικές, ΕργατικέςΥπερχρεωμένα

Τζουλάκη 

Μπαριτάκη

Κοντέλη

 

Βασιλειάδη

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

Τσαγκαράκη

11-12-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Προανάκριση, Υπερχρεωμένο ένα (1)

Μεταξάκη

12-12-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Υπερχρεωμένα, Δημοσίευση Διαθηκών

Σουλιωτάκης

Τσαβδαρά

13-12-2019

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Τακτικές, Υπερχρεωμένα, Ειδική, Ασφαλιστικά Μέτρα, Μικροδιαφορές

Τσαγκαράκη Μπαριτάκη 

 

16-12-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική- ασφαλιστικά- Εκουσία Δ.Δημοσίευση Διαθηκών

 

Ασσαριωτάκη

Τζουλάκη

Κοντέλη Τζουλάκη

Κοντέλη 

 

17-12-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

αυτοκίνητα

Φραντζεσκάκης

Βασιλειάδη

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

 

 

17-12-2019

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Υπερχρεωμένα, ανακοπές, αυτ/κα, εμπράγματο, εργατικές, ασφαλιστικά, Ν. Τακτική, μικροδιαφορές

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

 

18-12-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Επικυρώσεις Υπερχρεωμένων

Κελαράκη

Μπαριτάκη

Τσαβδαρά

 

19-12-2019

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

Μπαριτάκη

Βλαχούλη

 

 

    

 

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

Ειρηνοδίκης Ερευνών Περιφέρειας

 

1-11-2019

 

Τσασβδαρά

Κατσαμάνης

 

2-11-2019

…………………………...

Βασιλειάδη

 

 

 

 

 

3-11-2019

…………………………...

 

Φραντζεσκάκης

 

4-11-2019

Τσαβδαρά

 

 

Τσαγκαράκη

 

5-11-2019

 

Τζουλάκη

 

 

Κατσαμάνης

6-11-2019

Κατσαμάνης

Σουλιωτάκης

 

7-11-2019

 

Μεταξάκη

 

 

Τζουλάκη

8-11-2019

 

 

Βιτσεντζάκη

 

Τσαβδαρά

 

9-11-2019

 

…………………………...

Βιτζεντζάκη

 

10-11-2019

…………………………...

 

Φραντζεσκάκης

 

11-11-2019

 

-----------------------

Βλαχούλη

12-11-2019

 

Βλαχούλη

Τσαβδαρά

 

13-11-2019

Φρανζεσκάκης

Κατσαμάνης

 

14-11-2019

Βασιλειάδη

 

Βλαχούλη

15-11-2019

 

Κοντέλη

 

 

Κελαράκη

 

 

16-11-2019

 

…………………………...

Μεταξάκη

17-11-2019

 

…………………………...

 

Βασιλειάδη

 

 

18-11-2019

 

Κοντέλη

Τσαβδαρά

 

19-11-2019

Φραντζεσκάκης

Μπαριτάκη

 

20-11-2019

 

 

Κελαράκη

Τζουλάκη

 

21-11-2019

 

 

Βλαχούλη

 

Τσαγκαράκη

 

22-11-2019

 

Τζουλάκη

Βασιλειάδη

 

23-11-2019

 

…………………………...

 

Κοντέλη

 

24-11-2019

…………………………...

Μπαριτάκη

 

25-11-2019

 

Κελαράκη

Κοντέλη

 

26-11-2019

 

Τσαγκαράκη

Κατσαμάνης

 

27-11-2019

 

Μπαριτάκη

Κελαράκη

 

28-11-2019

 

Κατσαμάνης

Τσαγκαράκη

 

29-11-2019

 

Βιτσεντζάκη

Μπαριτάκη

 

30-11-2019

 

…………………………...

 

Μεταξάκη

 

1-12-2019

 

…………………………...

 

Σουλιωτάκης

 

2-12-2019

 

Σουλιωτάκης

Μεταξάκη

 

3-12-2019

 

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

 

4-12-2019

 

Τσαγκαράκη

Βλαχούλη

 

 

5-12-2019

 

Βλαχούλη

Σουλιωτάκης

 

6-12-2019

 

Κελαράκη

Κοντέλη

 

7-12-2019

 

 

…………………………...

 

 

Σουλιωτάκης

 

8-12-2019

 

…………………………...

Μεταξάκη

 

9-12-2019

 

Τζουλάκη

Τσαγκαράκη

 

10-12-2019

 

Τσαβδαρά

Φρανζεσκάκης

 

11-12-2019

 

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

 

12-12-2019

Βασιλειάδη

 

Κελαράκη

13-12-2019

 

Σουλιωτάκης

Κελαράκη

 

14-12-2019

…………………………...

 

Βασιλειάδη

15-12-2019

 

…………………………...

 

Ασσαριωτάκη

16-12-2019

 

Μπαριτάκη

Βιτζεντζάκη

 

17-12-2019

Κοντέλη

 

Βλαχούλη

18-12-2019

Βιτσενζτάκη

Κοντέλη

 

19-12-2019

Μεταξάκη

Τζαβδαρά

 

20-12-2019

Μεταξάκη

Βιτσεντζάκη

 

21-12-2019

 

…………………………...

Βιτζεντζάκη

22-12-2019

 

…………………………...

Φραντζεσκάκης
1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη)   του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .  

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

 3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις 

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει  κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου. 

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών