Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Νοέμβριος 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 1/11/2019 έως 30/11/2019

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1. 11. 2019

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ: Ρόκος - Μανουσάκη - Μπινιάρη

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Δαμιανάκη - Νικητοπούλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μπινιάρη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη – Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2. 11. 2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μανουσάκη - Μπινιάρη -Νικητοπούλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Νικητοπούλου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 . 11 .2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Δαμιανάκη - Νικητοπούλου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χατζηιωαννίδης - Μανουσάκη - Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Λινάκη - Παχουμίου - Παπαδάτου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Παπαδάτου

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΤΡΙΤΗ 5.11.2019:

ΜΟΔ : Σγουρού - Βελεγράκη - Χειμάρα

Αναπλ: Χατζηιωαννίδης - Μανουσάκη - Σαρτζετάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Σαρτζετάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Κυριακογιαννάκης -Παπαδάτου – Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6.11.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Τζερμιά

ΕΦΕΣΕΙΣ: Χατζηϊωαννίδης – Λινάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο) - ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Κυριακογιαννάκης - Δαμιανάκη – Τζερμιά

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ): Γκιόγκη - Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 7.11.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη - Καραγιάννη - Τζερμιά

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού- Κυριακογιαννάκης- Παχουμίου

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Κοκορόγιαννη - Νικητοπούλου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Νικητοπούλου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.11.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Παχουμίου

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Γ΄ ΤΜΗΜΑ): Γαλιουδάκη – Δαμιανάκη – Καραγιάννη – Κοκκορόγιαννη – Νικητοπούλου – Παχουμίου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηιωαννίδης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9.11.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λινάκη - Χειμάρα - Παχουμίου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Παχουμίου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.11.2019: ΑΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Λινάκη - Χειμάρα - Παχουμίου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Παχουμίου

 

ΤΡΙΤΗ 12.11.2019:

ΜΟΔ : Λινάκη - Κυριακογιαννάκης - Σαρτζετάκη

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Δαμιανάκη - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζερμιά

Αναπλ: Μπινιάρη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη – Χειμάρα – Νικητοπούλου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.11.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητοπούλου

Αναπλ: Χειμάρα

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Γκιόγκη – Κοκκορόγιαννη - Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 14.11.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη - Κυριακογιαννάκης - Νικητοπούλου

Αναπλ: Χατζηιωαννίδης - Τζερμιά - Πολυζωγόπουλος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.11.2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Παπαδάτου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη – Μπινιάρη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Α’ ΤΜΗΜΑ): Συσκάκης – Γκιόγκη – Σπυριδάκη -Χειμάρα – Παπαδάτου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.11.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γαλιουδάκη - Χειμάρα - Παπαδάτου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Παπαδάτου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.11.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Καραγιάννη - Παπαδάτου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Σπυριδάκη - Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού - Χειμάρα - Σαρτζετάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σαρτζετάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Παπαδάκη – Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΤΡΙΤΗ 19.11.2019:

ΜΟΔ : Γαλιουδάκη - Σπυριδάκη - Νικητοπούλου

Αναπλ: Ρόκος - Κυριακογιαννάκης - Παχουμίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Παχουμίου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.11.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Παπαδάτου

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ): Καραγιάννη - Σπυριδάκη – Παχουμίου – Παπαδάτου – Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΠΕΜΠΤΗ 21.11.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Χειμάρα - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Σπυριδάκη - Παχουμίου

Αναπλ: Γκιόγκη Νικητοπούλου Παπαδάτου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Παπαδάτου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.11.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παχουμίου

Αναπλ: Χειμάρα

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Β’ ΤΜΗΜΑ): Σγουρού – Βελεγράκη -Κυριακογιαννάκης – Σαρτζετάκη – Τζερμιά – Πολυζωγόπουλος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.11.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Ρόκος - Νικητοπούλου - Πολυζωγόπουλος

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Πολυζωγόπουλος

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.11.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χατζηιωαννίδης - Παπαδάκη - Σαρτζετάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Γκιουλμπαξιώτη - Χειμάρα

Αναπλ: Βελεγράκη - Μπινιάρη - Πολυζωγόπουλος

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

 

ΤΡΙΤΗ 26.11.2019:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη – Μπινιάρη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία – τακτική): Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Χατζηιωαννίδης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.11.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάτου

Αναπλ: Πολυζωγόπουλος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Μπινιάρη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ) - ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Παλαιό): Σπυριδάκη -Παπαδάκη – Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Χατζηιωαννίδης

 

ΠΕΜΠΤΗ 28.11.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Βελεγράκη- Γκιουλμπαξιώτη -Πολυζωγόπουλος

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Κυριακογιαννάκης - Παπαδάκη

Αναπλ: Γκιόγκη - Σπυριδάκη - Χειμάρα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.11.2019

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.11.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Παπαδάκη - Γκιουλμπαξιώτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Γκιουλμπαξιώτη

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/11Οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μπινιάρη με Πρόεδρο την κ. Σγουρού

Από 16-30/11Οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο τον κ. Χατζηιωαννίδη

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Συνοδείες Ανάκρισης:

2-3/11: Α’ Ανακριτικό Γραφείο

9-10/11: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

16-17/11: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

23-24/11: Α’ Ανακριτικό Γραφείο

30/11-1/12: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο αμέσως αρχαιότερος Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 20-10-2019

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών