Αλλαγή προέδρου υπηρεσίας την 25.11.2019

Tην 25/11/2019 Πρόεδρος Υπηρεσίας θα είναι η κ. Σγουρού και την 28/11/2019 ο κ. Ρόκος