Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Δεκέμβριος 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 1/12/2019 έως 22/12/2019

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 . 12 .2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη - Κυριακογιαννάκης - Πολυζωγόπουλος

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Χειμάρα - Μπινιάρη

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης - Παπαδάκη - Τζερμιά

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητοπούλου

Αναπλ: Τζερμιά

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Σπυριδάκη- Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηιωαννίδης

 

ΤΡΙΤΗ 3.12.2019:

ΜΟΔ : Συσκάκης - Παπαδάκη - Σαρτζετάκη

Αναπλ: Ρόκος - Γκιουλμπαξιώτη - Κοκκορόγιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Τζερμιά - Παπαδάτου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4.12.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παχουμίου

Αναπλ: Κυριακογιαννάκης

ΕΦΕΣΕΙΣ: Χατζηϊωαννίδης – Λινάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό): Γκιόγκη – Παπαδάκη - Γκιουλμπαξιώτη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Κυριακογιαννάκης – Κοκκορόγιαννη - Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΠΕΜΠΤΗ 5.12.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Σπυριδάκη - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γαλιουδάκη - Κυριακογιαννάκης - Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Λινάκη - Χειμάρα - Νικητοπούλου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Νικητοπούλου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.12.2019

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Γ΄ ΤΜΗΜΑ): Γαλιουδάκη – Δαμιανάκη – Καραγιάννη – Κοκκορόγιαννη – Νικητοπούλου – Παχουμίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη – Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7.12.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Κυριακογιαννάκης - Γκιουλμπαξιώτη - Χειμάρα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Χειμάρα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9.12.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χατζηϊωαννίδης - Δαμιανάκη - Τζερμιά

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Μανουσάκη - Παχουμίου

Αναπλ: Βελεγράκη - Κυριακογιαννάκης - Σαρτζετάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΤΡΙΤΗ 10.12.2019:

ΜΟΔ : Λινάκη - Γκουλμπαξιώτη - Παχουμίου

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης - Καραγιάννη - Παπαδάτου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Παπαδάτου

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη – Χειμάρα – Νικητοπούλου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη – Μπινιάρη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία – τακτική): Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.12.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάτου

Αναπλ: Πολυζωγόπουλος

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Κυριακογιαννάκης - Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΕΜΠΤΗ 12.12.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Σαρτζετάκη - Παπαδάτου

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Μανουσάκη - Πολυζωγόπουλος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.12.2019

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.12.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Κοκκορόγιαννη - Νικητοπούλου -Πολυζωγόπουλος

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Πολυζωγόπουλος

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.12.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Καραγιάννη - Νικητοπούλου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Σπυριδάκη - Παπαδάκη

Αναπλ: Συσκάκης - Δαμιανάκη - Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΤΡΙΤΗ 17.12.2019:

ΜΟΔ : Ρόκος - Μανουσάκη - Τζερμιά

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Σπυριδάκη - Παχουμίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπινιάρη

Αναπλ: Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.12.2019 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Τζερμιά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΠΕΜΠΤΗ 19.12.2019:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Βελεγράκη - Γκιουλμπαξιώτη - Χειμάρα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Σαρτζετάκη - Νικητοπούλου

Αναπλ: Γκιόγκη - Σαρτζετάκη - Παπαδάτου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζερμιά

Αναπλ: Παπαδάτου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.12.2019

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.12.2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Σαρτζετάκη - Παπαδάτου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Παπαδάτου

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-11/12:Οι Δικαστές του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μανουσάκη με Πρόεδρο την κ. Λινάκη

Από 12-22/12:Οι Δικαστές του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μπινιάρη με Πρόεδρο τον κ. Ρόκο

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Συνοδείες Ανάκρισης:

30/11-1/12: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

7/12 - 8/12: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

14/12 - 15/12: Α’ Ανακριτικό Γραφείο

21/11 - 22/12: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

 

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο αμέσως αρχαιότερος Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 27-11-2019

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών