ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Β’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

από 28-12-2019 έως και 01-01-2020

 

 

Σάββατο 28-12-2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Ρόκος – Κυριακογιαννάκης – Φραντζεσκάκης (Ειρηνοδίκης)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Κυριακογιαννάκης

 

Δευτέρα 30-12-12019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Ρόκος – Μπινιάρη – Κοντέλη (Ειρηνοδίκης)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

Τρίτη 31-12-2019:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Ρόκος – Κυριακογιαννάκης – Τζουλάκη (Ειρηνοδίκης)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

Τετάρτη 1-1-2020

ΑΡΓΙΑ

 

Πρόεδρος Πρωτοδικών