Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιανουάριος 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 7/1/2020 έως 31/1/2020

 

 

 

ΤΡΙΤΗ 7.1.2020:

ΜΟΔ : Λινάκη – Δαμιανάκη - Νικητοπούλου

Αναπλ: Ρόκος – Παπαδάκη - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Χειμάρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Παπαδάκη- Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8.1.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μανουσάκη

Αναπλ: Παχουμίου

ΕΦΕΣΕΙΣ: Χατζηϊωαννίδης – Λινάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό): Δαμιανάκη – Κοκκορόγιαννη - Σαρτζετάκη

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Κυριακογιαννάκης -Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΕΜΠΤΗ 9.1.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη – Παπαδάκη - Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Ρόκος – Τζερμιά - Παχουμίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.1.2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζερμιά

Αναπλ: Σαρτζετάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη – Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.1.2020:

ΑΥΤ. ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Ρόκος – Χειμάρα - Μπινιάρη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Χειμάρα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.1.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Βελεγράκη – Δαμιανάκη - Νικητοπούλου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη – Καραγιάννη - Τζερμιά

Αναπλ: Λινάκη – Γκιουλμπαξιώτη - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΤΡΙΤΗ 14.1.2020:

ΜΟΔ : Γαλιουδάκη – Γκιόγκη - Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης – Μανουσάκη - Καραγιάννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Καραγιάννη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη – Χειμάρα – Νικητοπούλου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.1.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Χειμάρα

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ) - ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Παλαιό): Δαμιανάκη –Καραγιάννη - Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 16.1.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος – Γκιουλμπαξιώτη - Παπαδάτου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Χειμάρα - Μπινιάρη

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Παπαδάκη - Κοκκορόνιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.1.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Α’ ΤΜΗΜΑ): Συσκάκης – Γκιόγκη – Παπαδάκη -Σπυριδάκη -Χειμάρα – Παπαδάτου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.1.2020:

ΑΥΤ. ΤΡΙΜ: Μανουσάκη – Σπυριδάκη - Νικητοπούλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Νικητοπούλου

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.1.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Κοκκορόγιαννη - Παχουμίου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χατζηϊωαννίδης – Κυριακογιαννάκης - Σαρτζετάκη

Αναπλ: Γκιόγκη – Καραγιάννη - Σπυριδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΤΡΙΤΗ 21.1.2020:

ΜΟΔ : Ρόκος – Μανουσάκη - Μπινιάρη

Αναπλ: Συσκάκης – Δαμιανάκη - Νικητοπούλου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παχουμίου

Αναπλ: Νικητοπούλου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Δαμιανάκη - Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.1.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Παπαδάτου

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό): Καραγιάννη – Τζερμιά - Παπαδάτου

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκιουλμπαξιώτη –Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΠΕΜΠΤΗ 23.1.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Βελεγράκη – Δαμιανάκη – Νικητοπούλου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Κοκκορόγιαννη - Τζερμιά

Αναπλ: Σγουρού – Μανουσάκη - Κυριακογιαννάκης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Κυριακογιαννάκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.1.2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάτου

Αναπλ: Νικητοπούλου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη – Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.1.2020:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη – Κοκκορόγιαννη - Τζερμιά

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Τζερμιά

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.1.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη – Μανουσάκη - Σαρτζετάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χατζηϊωαννίδης – Γκιουλμπαξιώτη - Παχουμίου

Αναπλ: Λινάκη – Τζερμιά - Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΤΡΙΤΗ 28.1.2020:

ΜΟΔ : Σγουρού – Καραγιάννη - Χειμάρα

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Κυριακογιαννάκης - Γκιουμπαξιώτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη – Μπινιάρη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία – τακτική): Σπυριδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.1.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητοπούλου

Αναπλ: Παχουμίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Μπινιάρη

Αναπλ: Λινάκη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Γκιόγκη – Παπαδάκη - Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 30.1.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη – Κυριακογιαννάκης - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη – Καραγιάννη – Παπαδάτου

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης – Σπυριδάκη - Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.1.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Β’ ΤΜΗΜΑ): Σγουρού – Βελεγράκη -Κυριακογιαννάκης – Γκιουλμπαξιώτη - Σαρτζετάκη – Τζερμιά – Πολυζωγόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

 

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 7/1 έως και 17/1: Οι Δικαστές του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη

Από 17/1 έως και 31/1: Οι Δικαστές του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μανουσάκη με Πρόεδρο τον κ. Σγουρού

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Συνοδείες Ανάκρισης:

11/1 - 12/1: Γ Ανακριτικό Γραφείο

18/1 – 19/1 : Β’ Ανακριτικό Γραφείο

25/1 – 26/1 : Α’ Ανακριτικό Γραφείο

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο αμέσως αρχαιότερος Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 2-1-2020

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών