Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 23/12/2019

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 352

 

 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδικείο

Αντικείμενο

Δικαστής

 

 

7-1-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτική, Νέα Τακτική, εργατικές

 

 

 

 

Υπερχρεωμένα

 

 

 

 

 

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

 

 

 

Φραντζεσκάκης

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

Βλαχούλη

 

8-1-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Επικυρώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

Βλαχούλη

 

10-1-2020

Ειρηνοδικείο Πύργου

Πολιτικές Υποθέσεις

 

Βασιλειάδη

Βιτσεντζάκη

 

 

 

 

 

 

13-1-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική, Ασφαλιστικά Εκουσία

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

 

 

 

Φρανζεσκάκης

Μεταξάκη

Τσαβδαρά

 

 

 

 

Μεταξάκη

Τσαβδαρά

14-1-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτική, Νέα Τακτική, εργατικές

 

 

Τσαγκαράκη

Βλαχούλη

Κοντέλη

 

 

 

 

 

14-1-2020

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Πολιτικές υποθέσεις

 

Κατσαμάνης

Τσαβδαρά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-1-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Επικυρώσεις

 

Μπαριτάκη

Κοντέλη

Τσαβδαρά

 

 

 

 

 

 

16-1-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 

 

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

Τσαγκαράκη

 

20-1-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική, Ασφαλιστικά Εκουσία

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

Βασιλειάδη

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

 

 

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

21-1-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

 

 

Ασσαριωτάκη

Κελαράκη

Τσαγκαράκη

Τσαβδαρά

21-1-2020

Ειρηνοδικείο Πύργου

Δημοσίευση Διαθηκών, Προανάκριση, Προδικαστικοί

Μεταξάκη

22-1-2020

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Πολιτικές Υποθέσεις

Κατσαμάνης

Βλαχούλη

23-1-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

Κατσαμάνης

Κελαράκη

Μπαριτάκη

Τσαβδαρά

23-1-2020

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Δημοσίευση Διαθηκών Προανάκριση, Προδικαστικοί

Κοντέλη

28-1-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

 

Φραντζεσκάκης

Μεταξάκη

Τζουλάκη

Βλαχούλη

 

3-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική, Ασφαλιστικά Εκουσία

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

Κατσαμάνης

Κελαράκη

Κοντέλη

 

 

 

Κελαράκη

Κοντέλη

4-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτική, Νέα Τακτική, εργατικές

 

Τζουλάκη

Μπαριτάκη

Τσαβδαρά

4-2-2020

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις

Φρανζεσκάκης

Μεταξάκη

5-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Επικυρώσεις

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

Τσαγκαράκη

6-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

Φραντζεσκάκης

Βασιλειάδη

Κελαράκη

Βλαχούλη

7-2-2020

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Δημοσίευση Διαθηκών, προανάκριση, προδικαστικοί

Μπαριτάκη

10-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική, Ασφαλιστικά Εκουσία

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

Ασσαριωτάκη

Τσαγκαράκη

Μπαριτάκη

11-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Τακτική, Νέα Τακτική, εργατικές

 

Φρανζεσκάκης

Βασιλειάδη

Κελαράκη

 

11-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 

Μεταξάκη

Κατσαμάνης

Τσαγκαράκη

Βλαχούλη

 

 

13-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

Κατσαμάνης

Μπαριτάκη

Κοντέλη

Τσαβδαρά

14-2-2020

Ειρηνοδικείο Πύργου

Πολιτικές Υποθέσεις

Σουλιωτάκης

Τσαγκαράκη

17-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική, Ασφαλιστικά Εκουσία

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

Βλαχούλη

 

 

 

Τζουλάκη

Βλαχούλη

18-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

Βασιλειάδη

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

Κοντέλη

19-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Επικυρώσεις

Βασιλειάδη

Κατσαμάνης

Κελαράκη

20-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

Βασιλειάδη

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

Κοντέλη

20-2-2020

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Δημοσίευση Διαθηκών, Προανάκριση, Προδικαστικοί

Φρανζεσκάκης

21-2-2020

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Πολιτικές Υποθέσεις

Μπαριτάκη Κοντέλη

25-2-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

Ασσαριωτάκη

Κατσαμάνης

Μπαριτάκη

Τσαβδαρά

 

25-2-2020

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις

Κελαράκη

Βλαχούλη

25-2-2020

Ειρηνοδικείο Πύργου

Δημοσίευση Διαθηκών, προανάκριση, προδικαστικοί

Τζουλάκη

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

Ειρηνοδίκης Ερευνών Περιφέρειας

 

7-1-2020

 

 

Τσαβδαρά

 

Τσαγκαράκη

 

8-1-2020

Βασιλειάδη

Κοντέλη

 

9-1-2020

Βιτσεντζάκη

 

Τσαβδαρά

 

10-1-2020

Βλαχούλη

Μεταξάκη

 

11-1-2020

 

----------------------

 

Βιτσεντζάκη

12-1-2020

 

------------------

 

Βιτσεντζάκη

13-1-2020

 

Τζουλάκη

 

Σουλιωτάκης

14-1-2020

 

 

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

 

15-1-2020

 

 

Φραντζεσκάκης

Κατσαμάνης

 

16-1-2020

 

Κατσαμάνης

Κελαράκη

 

17-1-2020

Μπαριτάκη

 

 

Τσαγκαράκη

18-1-2020

 

 

----------------------

 

 

Φρανζεσκάκης

 

19-1-2020

-------------------------

 

 

Φραντζεσκάκης

20-1-2020

 

Βλαχούλη

 

 

Τσαβδαρά

21-1-2020

 

Σουλιωτάκης

 

 

Τζουλάκη

22-1-2020

 

Φραντζεσκάκης

 

 

Μεταξάκη

23-1-2020

 

Βασιλειάδη

 

Βλαχούλη

24-1-2020

 

 

Τζουλάκη

 

Μπαριτάκη

 

25-1-2020

 

----------------------

 

 

Σουλιωτάκης

26-1-2020

 

 

------------------

 

 

Μπαριτάκη

27-1-2020

 

 

Κατσαμάνης

 

 

 

Κοντέλη

 

28-1-2020

 

 

Τσαβδαρά

 

Μπαριτάκη

 

29-1-2020

 

Κελαράκη

Ασσαριωτάκη

 

30-1-2020

Μπαριτάκη

 

Κατσαμάνης

 

31-1-2020

 

 

Κοντέλη

 

Μεταξάκη

 

1-2-2020

 

 

----------------------

 

 

Μεταξάκη

2-2-2020

 

 

------------------

 

 

Σουλιωτάκης

 

3-2-2020

 

 

Τσαγκαράκη

 

Τσαβδαρά

 

4-2-2020

 

Κελαράκη

 

Βλαχούλη

 

5-2-2020

 

Κοντέλη

Τζουλάκη

 

6-2-2020

 

 

Μεταξάκη

 

Κοντέλη

 

7-2-2020

 

Τσαγκαράκη

Βλαχούλη

 

8-2-2020

 

 

----------------------

 

 

Βαιλειάδη

 

9-2-2020

 

 

------------------

 

 

Βασιλειάδη

 

10-2-2020

 

 

Τζουλάκη

 

Κατσαμάνης

 

11-2-2020

 

Τσαβδαρά

 

Κοντέλη

 

12-2-2020

 

 

Μεταξάκη

 

 

 

Φραντζεσκάκης

13-2-2020

 

Βασιλειάδη

Τσαγκαράκη

 

14-2-2020

 

 

Φραντζεσκάκης

 

Βασιλειάδη

 

15-2-2020

 

 

----------------------

 

 

Μπαριτάκη

 

16-2-2020

 

 

------------------

 

 

Βιτσεντζάκη

17-2-2020

 

Μπαριτάκη

Τσαβδαρά

 

18-2-2020

 

 

Μεταξάκη

 

Κελαράκη

 

19-2-2020

 

 

Βιτσεντζάκη

 

Σουλιωτάκης

 

20-2-2020

 

Βλαχούλη

 

Τσαγκαράκη

 

21-2-2020

 

 

Βιτσεντζάκη

 

Τζουλάκη

22-2-2020

 

----------------------

 

 

Βιτσεντζάκη

 

23-2-2020

 

------------------

 

 

Μεταξάκη

 

24-2-2020

 

Κατσαμάνης

 

Βασιλειάδη

 

25-2-2020

 

Σουλιωτάκης

 

Φραντζεσκάκης

 

26-2-2020

 

 

Κοντέλη

 

Ασσαριωτάκη

27-2-2020

 

 

Κελαράκη

 

Κατσαμάνης

28-2-2020

 

 

Τσαγκαράκη

 

Μπαριτάκη

 

29-2-2020

 

 

------------------------

 

Κελαράκη

 

 

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης: 355/2019

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Κατόπιν του με αριθμό 2274/30-12-2019 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, στο οποίο όπως αναφέρεται, από παραδρομή το Ειρηνοδικείο Καστελλίου ενημέρωσε ότι έχει ορισθεί δικάσιμος Πολιτικών Υποθέσεων την 22/01/2020 αντί του ορθού 24/01/2020, με το οποίο ζητείται η τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών Ηρακλείου μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020,

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

Την 352/2019 υπηρεσία Ειρηνοδικών Ηρακλείου μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2020 και

Ο ρ ί ζ ε ι

Την 24η Ιανουαρίου 2019, ως ορθή ημερομηνία δικασίμου των Πολιτικών Υποθέσεων στο Ειρηνοδικείου Καστελλίου.

 

Ηράκλειο 31 Δεκεμβρίου 2019

Ο Διευθύνων το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Αριθμός πράξης: 5/2020

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Κατόπιν του με αριθμό 12/03-01-2020 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται εκ νέου τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών Ηρακλείου μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020.

 

 

 

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

 

 

 

Εκ νέου την 352/2019 υπηρεσία Ειρηνοδικών Ηρακλείου μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 και

 

 

 

Ο ρ ί ζ ε ι

 

 

 

Την 7η Ιανουαρίου 2020, τον Ειρηνοδίκη Αργύριο Κατσαμάνη για την εκδίκαση τακτικής, νέας τακτικής και εργατικών στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,σε αντικατάσταση του Ειρηνοδίκη, Μιχαήλ Σουλιωτάκη.

 

Ηράκλειο 3 Ιανουαρίου 2020

 

Ο Διευθύνων το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

 

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

 

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Αριθμός πράξης: 11/2020

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

Κατόπιν του με αριθμό 32/09-01-2020 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται εκ νέου τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών Ηρακλείου μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020, κατόπιν αιτήσεων των Ειρηνοδικών, Μιχαήλ Σουλιωτάκη και Αργυρίου Κατσαμάνη.

 

 

 

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

 

 

 

Εκ νέου την 352/2019 υπηρεσία Ειρηνοδικών Ηρακλείου μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 και

 

 

 

Ο ρ ί ζ ε ι

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδικείο

Αντικείμενο

Δικαστής

 

 

13-01-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδικά – Ασφαλιστικά - Εκουσία

 

Θα συμμετέχει

Κατσαμάνης αντί

Τσαβδαρά

 

16-01-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 

 

Δεν θα συμμετέχει

Σουλιωτάκης

 

03-02-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδικά – Ασφαλιστικά - Εκουσία

 

Θα συμμετέχει

Τσαβδαρά

αντί

Κατσαμάνης

 

 

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

Ειρηνοδίκης Ερευνών Περιφέρειας

 

13-01-2020

 

 

Κελαράκη

14-01-2020

Βασιλειάδη

 

 

03-02-2020

 

Βλαχούλη

07-02-2020

 

Τσαβδαρά

 

 

 

 

Ηράκλειο 9 Ιανουαρίου 2020

 

Ο Διευθύνων το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

 

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

 

Πρόεδρος Πρωτοδικών