Αλλαγή προέδρου υπηρεσίας την 29.01.2020

Σας γνωρίζουμε ότι την 29/1/2020 χρέη Προέδρου Υπηρεσίας, θα εκτελέσει ο Κωνσταντίνος Ρόκος, Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.