Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 1/2/2020 έως 29/2/2020

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 1.2.2020:

ΑΥΤ. ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γαλιουδάκη - Χειμάρα - Μπινιάρη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Μπινιάρη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3.2.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη - Κυριακογιαννάκης - Μπαριτάκη (Ειρηνοδίκης)

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Γκιουλμπαξιώτη - Μπινιάρη

Αναπλ: Γκιόγκη - Κοκκορόγιαννη - Βελισσαρίου (Ειρηνοδίκης)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Παχουμίου

Αναπλ: Χειμάρα

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΤΡΙΤΗ 4.2.2020:

ΜΟΔ : Χατζηϊωαννίδης - Κυριακογιαννάκης - Χειμάρα

Αναπλ: Λινάκη - Γκιόγκη - Γκιουλμπαξιώτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Παπαδάκη - Τζερμιά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5.2.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζερμιά

Αναπλ: Παπαδάτου

ΕΦΕΣΕΙΣ: Ρόκος - Χατζηϊωαννίδης - Λινάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό): Γκιόγκη - Παπαδάκη - Γκιουλμπαξιώτη

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Δαμιανάκη - Σπυριδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΠΕΜΠΤΗ 6.2.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Δαμιανάκη - Σαρτζετάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Μανουσάκη - Νικητοπούλου

Αναπλ: Λινάκη - Καραγιάννη - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.2.2020

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Λινάκη - Γκιόγκη - Παχουμίου

Αναπλ: Ρόκος - Κυριακογιαννάκης - Μπινιάρη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8.2.2020:

ΑΥΤ. ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη - Νικητοπούλου - Παχουμίου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Παχουμίου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.2.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χατζηϊωαννίδης - Καραγιάννη - Τζερμιά

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Βελεγράκη - Σπυριδάκη - Παπαδάτου

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Κυριακογιαννάκης - Παχουμίου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Δαμιανάκη

Αναπλ: Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΤΡΙΤΗ 11.2.2020:

ΜΟΔ : Γαλιουδάκη - Παπαδάκη - Παχουμίου

Αναπλ: Ρόκος - Κυριακογιαννάκης - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη - Χειμάρα - Νικητοπούλου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.2.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Μανουσάκη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ) - ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Παλαιό): Κυριακογιαννάκης - Τζερμιά - Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΕΜΠΤΗ 13.2.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Μανουσάκη - Νικητοπούλου

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης - Παπαδάκη - Τζερμιά

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Τζερμιά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.2.2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μανουσάκη

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Γ΄ ΤΜΗΜΑ): Γαλιουδάκη - Δαμιανάκη - Καραγιάννη - Κοκκορόγιαννη - Νικητοπούλου - Παχουμίου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.2.2020:

ΑΥΤ. ΤΡΙΜ: Βελεγράκη - Παπαδάκη - Κοκκορόγιαννη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Κοκκορόγιαννη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.2.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χατζηϊωαννίδης - Σπυριδάκη - Παπαδάτου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη - Καραγιάννη - Τζερμιά

Αναπλ: Σγουρού - Γκιουλμπαξιώτη - Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΤΡΙΤΗ 18.2.2020:

ΜΟΔ : Ρόκος - Βελεγράκη - Τζερμιά

Αναπλ: Συσκάκης - Μανουσάκη - Χειμάρα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Χειμάρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Κυριακογιαννάκης - Παπαδάτου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.2.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάτου

Αναπλ: Νικητοπούλου

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό): Δαμιανάκη - Κοκκορόγιαννη - Σαρτζετάκη

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Κοκκορόγιαννη - Γκιόγκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 20.2.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Παπαδάκη - Χειμάρα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Κοκκορόγιαννη - Παχουμίου

Αναπλ: Συσκάκης - Καραγιάννη - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Δαμιανάκη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.2.2020

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη - Μπινιάρη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Α’ ΤΜΗΜΑ): Συσκάκης - Γκιόγκη - Παπαδάκη -Σπυριδάκη - Χειμάρα - Παπαδάτου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.2.2020:

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σγουρού - Χειμάρα - Σαρτζετάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Σαρτζετάκη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.2.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Δαμιανάκη - Παχουμίου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Παπαδάκη - Χειμάρα

Αναπλ: Βελεγράκη - Μανουσάκη - Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΤΡΙΤΗ 25.2.2020:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Νικητοπούλου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία - τακτική): Σπυριδάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.2.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Χειμάρα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Μπινιάρη

Αναπλ: Λινάκη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ - ΑνακΜ): Καραγιάννη - Γκιουλμπαξιώτη - Παχουμίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΠΕΜΠΤΗ 27.2.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Βελεγράκη - Κοκκορόγιαννη - Τζουλάκη (Ειρηνοδίκης)

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Γκιουλμπαξιώτη - Μπινιάρη

Αναπλ: Γκιόγκη - Σπυριδάκη - Τσαβδαρά (Ειρηνοδίκης)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Δαμιανάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.2.2020

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητοπούλου

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Β’ ΤΜΗΜΑ): Σγουρού - Βελεγράκη -Κυριακογιαννάκης - Γκιουλμπαξιώτη - Σαρτζετάκη - Τζερμιά

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.2.2020:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Ρόκος - Δαμιανάκη - Νικητοπούλου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Νικητοπούλου

 

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1/2 έως και 13/2: Οι Δικαστές του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μπινιάρη με Πρόεδρο τον κ. Χατζηϊωαννίδη

Από 14/2 έως και 29/2: Οι Δικαστές του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο την κ. Γαλιουδάκη

Το Α΄ Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄ Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄ Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Συνοδείες Ανάκρισης:

1/2 - 2/2: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

8/1 – 9/1 : Α’ Ανακριτικό Γραφείο

15/1 – 16/1 : Β’ Ανακριτικό Γραφείο

22/2 - 23-2: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

2921 – 1/3 : Α’ Ανακριτικό Γραφείο

 

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο αμέσως αρχαιότερος Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 29-1-2020

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών