Τροποποιητική Υπηρεσίας Πρωτοδικείου Μάρτιος 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός Πράξης  77/2020

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου,
Κωνσταντίνος Ρόκος,

Αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες αιτήσεις των Δικαστών του Πρωτοδικείου που δήλωσαν οικογενειακό ή προσωπικό κώλυμα στις κάτωθι δικασίμους, τροποποιεί την Υπηρεσία Δικαστών για το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως 27/3/2020 (μόνο ως προς τις προεδρίες υπηρεσίας και την υπηρεσία αυτοφώρων) ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.3.2020:

Αυτόφωρα Τριμελούς:        Λινάκη - Σαρτζετάκη - Τσαβδαρά

(Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Σαρτζετάκη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

 

ΤΡΙΤΗ 17.3.2020:

Ρόκος - Μπινιάρη – Βλαχούλη   (Ειρηνοδίκης)

 

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.3.2020 :

Αυτόφωρα Τριμελούς:            Γαλιουδάκη - Γκιουλμπαξιώτη -

Τζουλάκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

ΠΕΜΠΤΗ 19.3.2020:

Αυτόφωρα Τριμελούς: Σγουρού - Μανουσάκη - Κελαράκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μανουσάκη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.3.2020

Αυτόφωρα Τριμελούς:      Συσκάκης - Σπυριδάκη - Σουλιωτάκης

(Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Σπυριδάκη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.3.2020:

Αυτόφωρα Τριμελούς:      Γκιόγκη - Παπαδάκη - Χειμάρα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Χειμάρα

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.3.2020:

Αυτόφωρα Τριμελούς:      Γαλιουδάκη - Παχουμίου - Μεταξάκη

(Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Παχουμίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΤΡΙΤΗ 24.3.2020:

Αυτόφωρα Τριμελούς:      Ρόκος - Τζερμιά - Μπαριτάκη

(Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Τζερμιά ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Ρόκος

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.3.2020 :          ΑΡΓΙΑ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ)

ΠΕΜΠΤΗ 26.3.2020:

Αυτόφωρα Τριμελούς:      Γκιόγκη - Καραγιάννη - Βασιλειάδη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γκιόγκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.3.2020:

Αυτόφωρα Τριμελούς:        Συσκάκης - Βελεγράκη - Τσαγκαράκη

(Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

Καθήκοντα Β’ Προέδρου Υπηρεσίας κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα ασκεί ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο. Η κατανομή των υποθέσεων αρμοδιότητας Προέδρου Υπηρεσίας κάθε ημέρας θα γίνεται από τον Διευθύνοντα.

Ηράκλειο 16-3-2020

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Κωνσταντίνος Ρόκος
Πρόεδρος Πρωτοδικών