Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ά Τμήμα Διακοπών Πάσχα 11 - 15 Απριλίου 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 11/4/2020 έως 15/4/2020

 Σάββατο 11-4-2020        

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη – Xειμάρα – Βλαχούλη (Ειρηνοδίκης)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα

Μ. Δευτέρα 13-4-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γαλιουδάκη -Χειμάρα-Βασιλειάδη (Ειρηνοδίκης)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

Μ. Τρίτη 14-4-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη - Χειμάρα-Κελαράκη (Ειρηνοδίκης)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γκιόγκη

Μ. Τετάρτη 15-4-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γαλιουδάκη - Χειμάρα- Τζουλάκη (Ειρηνοδίκης)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ: Οι κ. Δικαστές του Α’ Τμήματος Διακοπών με Πρόεδρο την κ. Γαλιουδάκη

Την Πρόεδρο του Α’ Τμήματος Διακοπών, σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνει η αρχαιότερη Πρωτοδίκης του Α’ Τμήματος Διακοπών.

Ώρα συνεδριάσεως των συνθέσεων των ποινικών Δικαστηρίων για την εκδίκαση των Αυτοφώρων Τριμελούς και Μονομελούς: 12:30 μ.μ.

Καθήκοντα Ανακριτή: Η Ανακρίτρια κ. Χειμάρα.

 Ηράκλειο, 6-4-2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών 

Αθηνά Γαλιουδάκη