Διορθωτική Υπηρεσία Πρωτοδικείου ΄Β Τμήματος Διακοπών Πάσχα 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 16/4/2020 έως 20/4/2020

Διορθωτική ως προς την Ανακρίτρια που θα υπηρετήσει

 

 

Μ. ΠΕΜΠΤΗ   16-4-2020         

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χατζηϊωανίδης - Σπυριδάκη - Κοντέλη (Ειρ.)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σπυριδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   17-4-2020

ΑΡΓΙΑ

 

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ  18-4-2020:    

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:  Σπυριδάκη - Τζερμιά - Μεταξάκη (Ειρ.)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:  Τζερμιά

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  ΔΙΑΚ/ΜΟΥ 20-4-2020:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χατζηϊωαννίδης - Τζερμιά - Σουλιωτάκης (Ειρ.)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:  Τζερμιά

 

 

 

 

 

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Οι κ. Δικαστές του Β’ Τμήματος Διακοπών με Πρόεδρο τον κ. Χατζηϊωαννίδη

Τον Πρόεδρο του Β’ Τμήματος Διακοπών, σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνει η αρχαιότερη Πρωτοδίκης του Β’ Τμήματος Διακοπών.

Ώρα συνεδριάσεως των συνθέσεων των ποινικών Δικαστηρίων για την εκδίκαση των Αυτοφώρων Τριμελούς και Μονομελούς: 12:30 μ.μ.

Καθήκοντα Ανακριτή: Η Ανακρίτρια του Α’ Ανακριτικού Τμήματος κ. Νικητοπούλου.

 

Ηράκλειο, 9-4-2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

Κωνσταντίνος Χατζηϊωαννίδης