Πρωτοδικείο Ηρακλείου - Υπηρεσία του Β΄ Τμήματος θερινών διακοπών 2020

Υπηρεσία Β' τμήματος θερινών διακοπών

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-7-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ- ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ (Ειρην).

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ

ΤΡΙΤΗ 28-7-2020

ΜΟΔ: ΣΓΟΥΡΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ- ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29-7-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ -ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗ (Eιρην.)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 30-7-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (Eιρην.)

ΑΥΤΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-7-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΑΥΤΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1-8-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ- ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3-8-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ- ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ- ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ (Ειρην).

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ

ΤΡΙΤΗ 4-8-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (Ειρην.)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5-8-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ – ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ -ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 6-8-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (Eιρην.)

ΑΥΤΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-8-2020

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΑΥΤΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ: όλοι οι υπηρετούντες Πρωτοδίκες και Πρόεδρος Πρωτοδικών στο Β' Τμήμα (17/7 έως 7/8).

Καθήκοντα Ανακριτή θα ασκήσει ο κ. Κυριακογιαννάκης, Πρωτοδίκης.

Ώρα συνεδριάσεως των συνθέσεων των ποινικών Δικαστηρίων για την εκδίκαση των Αυτοφώρων Τριμελούς και Μονομελούς στις 12:30.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Μαρία Σγουρού