Αλλαγή Προέδρου Υπηρεσίας 24.09.2020

Σας γνωρίζουμε ότι: 1) την 24/09/2020 Πρόεδρος Υπηρεσίας σε αντικατάσταση της κ. Μπαντουβάκη θα είναι η κ. Γαλιουδάκη και την 25/09/2020 Πρόεδρος Υπηρεσίας σε αντικατάσταση του κ. Συσκάκη (ο οποίος θα συμμετέχει στην εκδίκαση των υποθέσεων των Ασφαλιστικών Μέτρων), θα είναι η κ. Γκιόγκη