Αλλαγή Προέδρου Υπηρεσίας 15 & 16.10.2020

Σας γνωρίζουμε ότι με πράξη Προέδρου έγινε αλλαγή στην υπηρεσία Προέδρου της 15/10/2020 και 16/10/2020. Στις 15/10/2020 κ. Χατζηϊωαννίδης και στις 16/10/2020 κ. Συσκάκης