Αλλαγή Προέδρου Υπηρεσίας 20/10/2020 & 21/10/2020

Σας γνωρίζουμε ότι με πράξη Προέδρου έγινε αλλαγή στην υπηρεσία Προέδρου της 20/10/2020 και 21/10/2020.

Στις 20/10/2020 κ. Χατζηϊωαννίδης και στις 21/10/2020 κ. Γαλιουδάκη.