Κλήρωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για τα ποινικά Δικαστήρια για το μήνα Δεκέμβριο 2020

    ΑΡΙΘΜ. 1520 /  2020 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συνεδρίαση της   12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020

 

 

Δικαστές: 

 

 

Μαρία Δαμιανάκη

Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης

 

Ωραιοζήλη Καραγιάννη

Πλημμελειοδίκης

 

Σοφία Χειμάρα

Πλημμελειοδίκης

Σε  νόμιμη αναπλήρωση της Πλημμελειοδίκου  Κωνσταντίνας Παναγιώτας

Μυλωνάκη- Βομβάρδα λόγω κωλύματος της   

 

 

 Μαρία Μηλάκη 

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

 

Καλλιόπη Μαλαδάκη

Γραμματέας

 

 

 

 

Αντικείμενο:

        Κλήρωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για τα ποινικά Δικαστήρια για το μήνα Δεκέμβριο 2020.

 

Έκθεση πρακτικών και απόφασης.

         Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού.

         Εκλέγει από την κληρωτίδα, μέσα στην οποία είχαν τοποθετηθεί τα ονόματα των Δικαστών και Εισαγγελέων, για το μήνα Δεκέμβριο 2020,  σύμφωνα με το άρθρο 17 Β του Ν. 1756/1988, ήτοι όπως παρακάτω:

 

 

 

ΤΡΙΤΗ   1.12.2020 

Έναρξη + Μ.Ο.Δ:  ΓΑΛΙΟΥΔΑΚΗ-ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΧΕΙΜΑΡΑ - ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ

 Αναπλ:     ΣΥΣΚΑΚΗΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ-ΤΖΕΡΜΙΑ - ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :    ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπλ:        ΤΖΕΡΜΙΑ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2.12.2020:     

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :    ΧΕΙΜΑΡΑ - ΜΗΛΑΚΗ

Αναπλ:    ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

 

ΠΕΜΠΤΗ  3.12.2020:         

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: ΣΓΟΥΡΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :  ΛΙΝΑΚΗ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ-ΤΖΕΡΜΙΑ - ΜΗΛΑΚΗ

Αναπλ ΣΥΣΚΑΚΗΣ-ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :   ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ -ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Αναπλ:  ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   4.12.2020:  

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ:ΛΙΝΑΚΗ-ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗΜΑΡΙΑ- ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ        

     

ΣΑΒΒΑΤΟ  5.12.2020 : 

ΑΥΤ. ΤΡΙΜ:      ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΧΕΙΜΑΡΑ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  :   ΧΕΙΜΑΡΑ -ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  7.12.2020:            

Α΄ΤΡΙΜΕΛΕΣ:ΓΑΛΙΟΥΔΑΚΗ-ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΖΕΡΜΙΑ-ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :  ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ -ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ

Αναπλ:    ΛΙΝΑΚΗ-ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ-ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ -ΜΗΛΑΚΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

Αναπλ:  ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ-ΜΗΛΑΚΗ

 

ΤΡΙΤΗ   8.12.2020:        

ΜΟΔ :  ΣΓΟΥΡΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ -ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ

Αναπλ:  ΛΙΝΑΚΗ-ΓΚΙΟΓΚΗ-ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ -ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  ΡΙΣΤΑΝΗΣ -ΜΗΛΑΚΗ

Αναπλ: ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ -ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9.12.2020:    

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  ΠΑΠΑΔΑΚΗ -ΜΑΝΙΩΤΗ

Αναπλ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ -ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΕΜΠΤΗ  10.12.2020:              

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ:ΓΚΙΟΓΚΗ-ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

Αναπλ:  ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΧΕΙΜΑΡΑ- ΜΑΝΙΩΤΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπλ:  ΧΕΙΜΑΡΑ-ΜΑΝΙΩΤΗ

      

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   11.12.2020:        

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ -ΜΑΝΙΩΤΗ

Αναπλ:   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  12.12.2020 :  

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ-ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΝΙΩΤΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  :  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΝΙΩΤΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ   14.12.2020:            

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :  ΣΓΟΥΡΟΥ-ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ-ΡΙΣΤΑΝΗΣ - ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ

Αναπλ:  ΓΚΙΟΓΚΗ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ-ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ –ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπλ:       ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ -ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

 

ΤΡΙΤΗ   15.12.2020 

ΜΟΔ :  ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ-ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ- ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ

Αναπλ:  ΣΓΟΥΡΟΥ-ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ-ΡΙΣΤΑΝΗΣ - ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ- ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Αναπλ:   ΡΙΣΤΑΝΗΣ - ΜΑΝΙΩΤΗ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  16.12.2020 :     

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :   ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

Αναπλ:  ΧΕΙΜΑΡΑ - ΜΑΝΙΩΤΗ

 

 ΠΕΜΠΤΗ   17.12.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :  ΣΥΣΚΑΚΗΣ-ΧΕΙΜΑΡΑ-ΡΙΣΤΑΝΗΣ - ΜΑΝΙΩΤΗ

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :  ΓΑΛΙΟΥΔΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΗΛΑΚΗ

Αναπλ:ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗΜΑΡΙΑ-ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  ΤΖΕΡΜΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Αναπλ: ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   18.12.2020: 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  19.12.2020:

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ-ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ-ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  21.12.2020:                      

Α΄ΤΡΙΜΕΛΕΣ:ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΑΝΙΩΤΗ

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :   ΓΚΙΟΓΚΗ-ΧΕΙΜΑΡΑ-ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπλ:  ΓΑΛΙΟΥΔΑΚΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ-ΤΖΕΡΜΙΑ-ΜΗΛΑΚΗ

 

ΤΡΙΤΗ   22.12.2020:        

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :      ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΜΑΝΙΩΤΗ

Αναπλ:  ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

  

        Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Ηράκλειο την   12 Νοεμβρίου  2020

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ