Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Τροποποιητική πράξη 297/2020

 

 

 

Δείτε εδώ τη με αρ. 297/2020 τροποποιητική πράξη Υπηρεσίας Ειρηνοδικών (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020)