Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Α,Β και Γ τμήματα διακοπών Χριστουγέννων 2020

Δείτε εδώ, εδώ και εδώ τις Υπηρεσίες Α,Β και Γ Τμημάτων διακοπών Χριστουγέννων 2020