ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Τρίτη      12 .1.2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης: Α΄ ΤΜΗΜΑ:

                   Θεονύμφη Λυράκη: Β’ ΤΜΗΜΑ:

 

Πέμπτη 7. 1. 2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: 

Προεδρεύουσα:   Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική:  Ευαγ. Ψαράκη

 

Δευτέρα 11.1.2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  

Προεδρεύουσα:  Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη : Ευσ. Νεονάκη- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικό μέλος :Ιωάν. Γερωνυμάκης

 

Τετάρτη 13.1.2021

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ:  

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικά μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγ. Ψαράκη- Αγγ. Δέτση

 

Παρασκευή  15.1. 2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα:  Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική: Αγγ. Δέτση

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικό μέλος : Ανδρ. Αθανασιάδη

 

 

Τετάρτη  20. 1.2021

Μ.Ο.Ε: 

Πρόεδρος:    Θεον. Λυράκη

Αναπληρωτής  Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικκάκης

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικό μέλος :  Ευσ. Νεονάκη

 

Παρασκευή  22.1.2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ  ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα:  Ευαγγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικό μέλος : Μαρ. Μπαντουβά

 

Δευτέρα 25.1.2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  

Προεδρεύουσα:   Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωτής  :  Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικό μέλος:  Ανδρ. Αθανασιάδη

 

Ηράκλειο  16   Δεκεμβρίου 2020

Ο Διευθύνων το Εφετείο

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών