ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Από 7-1-2021 έως 31-1-2021

 

ΠΕΜΠΤΗ 7.1.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χατζηϊωαννίδης - Μανουσάκη - Τζερμιά

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Δαμιανάκη - Σπυριδάκη - Χειμάρα

Αναπλ: Γκιόγκη - Γκιουλμπαξιώτη - Περτσελάκη Μαρία

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη

Αναπλ: Περτσελάκη Μαρία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γκιόγκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Παπαδάκη

Αναπλ: Περτσελάκη Αριστέα

Έναρξη ΜΟΔ: Συσκάκης - Μανουσάκη - Καραγιάννη Ωραιοζήλη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη - Ωραιοζήλη Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9.1.2021

ΑΥΤ. ΤΡΙΜ: Σπυριδάκη - Χειμάρα - Κουϊρουκίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.1.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Συσκάκης - Σπυριδάκη - Κουϊρουκίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Βελεγράκη Κοκκορόγιαννη - Τζερμιά

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Μανουσάκη - Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Σακοπέντα

Αναπλ: Παπαδάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΤΡΙΤΗ 12.1.2021

ΜΟΔ: Συσκάκης - Βελεγράκη - Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Κυριακογιαννάκης - Κοκκορόγιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Τζερμιά

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Σακοπέντα - Γκιουλμπαξιώτη - Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Χειμάρα

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΕΦΕΣΕΙΣ:Γαλιουδάκη - Λινάκη - Βελεγράκη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό) : Δαμιανάκη - Παπαδάκη - Κοκκορόγιαννη

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Τζερμιά -Περτσελάκη Αριστέα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 14.1.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Σγουρού-Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Λινάκη - Σακοπέντα - Τζερμιά

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Τζερμιά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.1.2021

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Α’ ΤΜΗΜΑ): Σγουρού - Γκιόγκη - Κυριακογιαννάκης -Σακοπέντα - Παπαδάκη - Μαρία Περτσελάκη -Βαλανίδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Βελεγράκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.1.2021

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σακοπέντα - Τζερμιά - Βαλανίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βαλανίδου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.1.2021

Α΄ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γαλιουδάκη - Κυριακογιαννάκης - Περτσελάκη Μαρία

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Λινάκη - Σακοπέντα - Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Σγουρού - Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΤΡΙΤΗ 19.1.2021

ΜΟΔ: Λινάκη - Δαμιανάκη - Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Συσκάκης - Μανουσάκη - Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Ριστάνης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Τζερμιά - Περτσελάκη Μαρία - Καραγιάννη Αικ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Κουϊρουκίδου

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Γκιόγκη - Κυριακογαννάκης -Περτσελάκη Μαρία - Ριστάνης - Βαλανίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΠΕΜΠΤΗ 21.1.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γκιόγκη - Παπαδάκη - Βαλανίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χατζηϊωαννίδης - Κυριακογιαννάκης - Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Βελεγράκη - Περτσελάκη Αριστέα - Καραγιάννη Αικατερίνη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Μανουσάκη

Αναπλ: Καραγιάννη Αικατερίνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Βελεγράκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Χειμάρα

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη - Ωραιοζήλη Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.1.2021

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη -Γκιουλμπαξιώτη - Περτσελάκη Μαρία

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Περτσελάκη Μαρία

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.1.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Λινάκη - Σακοπέντα - Περτσελάκη Αριστέα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γαλιουδάκη - Γκιουλμπαξιώτη - Ριστάνης

Αναπλ: Δαμιανάκη - Χειμάρα - Βαλανίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Δαμιανάκη

 

ΤΡΙΤΗ 26.1.2021

ΜΟΔ: Γαλιουδάκη - Γκιόγκη - Παπαδάκη

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης - Δαμιανάκη - Χειμάρα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Χειμάρα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία - τακτική): Σπυριδάκη-Κουϊρουκίδου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη - Ωραιοζήλη Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.1.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό): Γκιόγκη –Κυριακογιάννακης - Περτσελάκη Αριστέα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΠΕΜΠΤΗ 28.1.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Βελεγράκη - Κοκκορόγιαννη - Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Συσκάκης - Παπαδάκη - Βαλανίδου

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης - Σακοπέντα - Κουϊρουκίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Κουϊρουκίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.1.2021

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Β’ ΤΜΗΜΑ): Γαλιουδάκη - Βελεγράκη - Σπυριδάκη - Γκιουλμπαξιώτη - Τζερμιά - Κουϊρουκίδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γκιόγκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.1.2021:

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Παπαδάκη - Χειμάρα - Καραγιάννη Αικατερίνη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα

 

Διαταγές Πληρωμής: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ:

Από 7-17/1 Οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μανουσάκη με Πρόεδρο την κ. Γαλιουδάκη.

Από 18-31/1 Οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο τον κ. Χατζηϊωαννίδη.

Το Α΄ Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄ Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄ Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄ Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Συνοδείες Ανάκρισης:

9-10/1: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

16-17/1: Α’ Ανακριτικό Γραφείο

23-24/1: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

30-31/1: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

 

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

Ηράκλειο 28-12-2020

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Ελευθέριος Συσκάκης

Πρόεδρος Πρωτοδικών