ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΤ. ΚΡΗΤΗΣ - YΠΗΡΕΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Τρίτη 9 .2.2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης: Α΄ ΤΜΗΜΑ:

Θεονύμφη Λυράκη: Β ΤΜΗΜΑ:

 

Δευτέρα 1.2.2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Ευαγγ.Ψαράκη

Αναπληρωματική: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη : Ευσ. Νεονάκη – Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικό μέλος :Μαρ. Μπαντουβά

Τετάρτη 3.2.2021

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ:

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη –Ιωαν. Γερωνυμάκης - Αγγ. Δέτση - Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικά μέλη:

Ανδ. Αθανασιάδη- Ευαγγ.Ψαράκη –Επ. Κουσκούκη-Αικ. Παπαδάκη

Πέμπτη 4. 2. 2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Επ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική: Ευαγγ.Ψαράκη

Τετάρτη 10. 2.2021

Μ.Ο.Ε:

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ιωαν. Γερωνυμάκης - Ανδ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικό μέλος : Μαρ. Μπαντουβά

Δευτέρα 11.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Ευαγγ.Ψαράκη

Αναπληρωματική: Επ. Κουσκούκη

Παρασκευή 12.2. 2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική: Ευσ. Νεονάκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικό μέλος : Μαρ. Μπαντουβά

 

Δευτέρα 15.2.2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Επ. Κουσκούκη

Αναπληρωματικός: Ιωαν. Γερωνυμάκης

Μέλη : Ιωαν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικό μέλος :Ανδ. Αθανασιάδη

 

Τετάρτη 17.2.2021

Μ.Ο.Ε:

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη - Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικό μέλος : Μαρ. Μπαντουβά

 

Παρασκευή 19.2. 2021

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματικός: Ιωαν. Γερωνυμάκης

Μέλη: Ιωαν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικό μέλος : Ανδ. Αθανασιάδη

Ηράκλειο 21 Ιανουαρίου 2021

Ο Διευθύνων το Εφετείο

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών