Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Υπηρεσία Δικαστών - Φεβρουαρίος 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Από 1/2/2021 έως 28/2/2021

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1.2.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Σγουρού – Μανουσάκη - Κουϊρουκίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χατζηϊωαννίδης – Σακοπέντα - Βαλανίδου

Αναπλ: Γκιόγκη – Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Τζερμιά

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Τζερμιά

ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Περτσελάκη Αριστέα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γκιόγκη

 

ΤΡΙΤΗ 2.2.2021:

Έναρξη + ΜΟΔ : Γαλιουδάκη – Σακοπέντα – Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Συσκάκης – Μανουσάκη - Κουϊρουκίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζερμιά

Αναπλ: Κουϊρουκίδου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Γκιόγκη – Δαμιανάκη- Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3.2.2021 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ριστάνης

Αναπλ: Μανουσάκη

ΕΦΕΣΕΙΣ: Σγουρού -Λινάκη-Χατζηιωαννίδης

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό) : Περτσελάκη Μαρία -Κουϊρουκίδου -Καραγιάννη Αικατερίνη

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Κυριακογιαννάκης- Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Λινάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 4.2.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Λινάκη – Σπυριδάκη – Καραγιάννη Αικατερίνη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δαμιανάκη – Παπαδάκη – Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Σγουρού – Σακοπέντα - Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.2.2021:

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ:Λινάκη – Κυριακογιαννάκης - Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη – Σπυριδάκη - Χειμάρα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη – Ωραιοζήλη Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6.2.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Κυριακογιαννάκης – Σακοπέντα – Περτσελάκη Α.

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Περτσελάκη Αριστέα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8.2.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Βελεγράκη - Γκιουλμπαξιώτη – Περτσελάκη Αριστέα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Κυριακογιαννάκης - Ριστάνης

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Παπαδάκη – Καραγιάννη Αικατερίνη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Καραγιάννη Αικατερίνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΤΡΙΤΗ 9.2.2021:

ΜΟΔ : Χατζηϊωαννίδης – Παπαδάκη - Βαλανίδου

Αναπλ: Λινάκη – Κοκκορόγιαννη – Περτσελάκη Αριστέα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σπυριδάκη

Αναπλ: Περτσελάκη Αριστέα

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Σακοπέντα – Γκιουλμπαξιώτη – Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Λινάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Βελεγράκη – Κοκκορόγιαννη – Βαλανίδου -Καραγιάννη Αικατερίνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΕΜΠΤΗ 11.2.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γκιόγκη – Χειμάρα - Τζερμιά

Αναπλ: Λινάκη – Κυριακογιαννάκης - Βαλανίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Βαλανίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Λινάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.2.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μανουσάκη

Αναπλ: Περτσελάκη Μ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Γ’ ΤΜΗΜΑ): Χατζηϊωαννίδης-Δαμιανάκη-Κοκκορόγιαννη – Χειμάρα – Αριστέα Περτσελάκη – Ριστάνης – Αικατερίνη Καραγιάννη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.2.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μανουσάκη – Γκιουλμπαξιώτη - Ριστάνης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Ριστάνης

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.2.2021:

Α΄ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γαλιουδάκη – Παπαδάκη - Χειμάρα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Βελεγράκη – Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Τζερμιά

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης – Σακοπέντα – Περτσελάκη Αριστέα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Χατζηιωαννίδης

 

ΤΡΙΤΗ 16.2.2021

ΜΟΔ : Συσκάκης – Γκιουλμπαξιώτη - Τζερμιά

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Γκιόγκη – Περτσελάκη Μαρία

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Περτσελάκη Μ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη – Κυριακογιαννάκης – Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.2.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη Ωραιοζήλη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό) : Τζερμιά -Ριστάνης -Βαλανίδου

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη -Περτσελάκη Μαρία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 18.2.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χατζηϊωαννίδης – Κυριακογιαννάκης - Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γαλιουδάκη – Σπυριδάκη – Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Συσκάκης – Παπαδάκη - Τζερμιά

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βαλανίδου

Αναπλ: Τζερμιά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.2.2021

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Α’ ΤΜΗΜΑ): Σγουρού- Γκιόγκη- Κυριακογιαννάκης –Σακοπέντα –Παπαδάκη – Μαρία Περτσελάκη –Βαλανίδου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη - Καραγιάννη Ωραιοζήλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.2.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Παπαδάκη – Χειμάρα - Κουϊρουκίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Χειμάρα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.2.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Βαλανίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Κοκκορόγιαννη - Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Δαμιανάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Δαμιανάκη

 

ΤΡΙΤΗ 23.2.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σακοπέντα

Αναπλ: Βαλανίδου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία –τακτική): Σπυριδάκη - Κουϊρουκίδου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη – Ωραιοζήλη Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Χατζηϊωαννίδης

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.2.2021 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Κουϊρουκίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη

Αναπλ: Λινάκη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Δαμιανάκη – Παπαδάκη – Τζερμιά – Περτσελάκη Αριστέα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΠΕΜΠΤΗ 25.2.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Δαμιανάκη – Σακοπέντα – Περτσελάκη Μαρία

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη – Γκιουλμπαξιώτη – Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Βελεγράκη – Μανουσάκη - Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Βελεγράκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.2.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Χειμάρα

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Β’ ΤΜΗΜΑ): Γαλιουδάκη –Βελεγράκη – Σπυριδάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Τζερμιά – Κουϊρουκίδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.2.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σπυριδάκη – Σακοπέντα - Τζερμιά

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Τζερμιά

 

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-13/2 Οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Ωρ. Καραγιάννη με Πρόεδρο την κ. Λινάκη

Από 14-28/2 Οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μανουσάκη με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη.

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Συνοδείες Ανάκρισης:

6-7/2: Α’ Ανακριτικό Γραφείο

13-14/2: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

20-21/2: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

27-28/2: Α’ Ανακριτικό Γραφείο

 

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

Ηράκλειο 25-1-2021

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Ελευθέριος Συσκάκης

Πρόεδρος Πρωτοδικών