Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Υπηρεσία Δικαστών - Μάρτιος 2021

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Από 1/3/2021 έως 31/3/2021

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1.3.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Συσκάκης-Γκιουλμπαξιώτη-Τζερμιά

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη-Παπαδάκη-Χειμάρα

Αναπλ: Γαλιουδάκη-Μανουσάκη-Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Ριστάνης

ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΤΡΙΤΗ 2.3.2021:

Έναρξη + ΜΟΔ : Λινάκη-Βελεγράκη-Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Σγουρού-Σακοπέντα-Κουϊρουκίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μανουσάκη

Αναπλ: Κουϊρουκίδου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Τζερμιά – Βαλανίδου - Καραγιάννη Αικατερίνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3.3.2021 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Τζερμιά

ΕΦΕΣΕΙΣ: Συσκάκης – Λινάκη – Γκιόγκη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό): Βελεγράκη- Κυριακογιάννακης -Παπαδάκη.

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Δαμιανάκη – Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Λινάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 4.3.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Σγουρού – Μανουσάκη- Περτσελάκη Μαρία

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη – Σακοπέντα – Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Γκιόγκη – Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Χειμάρα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ριστάνης

Αναπλ: Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γκιόγκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.3.2021

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη – Καραγιάννη Ωραιοζήλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6.3.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μανουσάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Περτσελάκη Μαρία

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Περτσελάκη Μαρία

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8.3.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Δαμιανάκη – Σακοπέντα - Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χατζηϊωαννίδης – Κυριακογιαννάκης - Τζερμιά

Αναπλ: Συσκάκης – Σπυριδάκη - Χειμάρα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΤΡΙΤΗ 9.3.2021:

ΜΟΔ : Χατζηϊωαννίδης – Σπυριδάκη - Τζερμιά

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Κοκκορόγιαννη - Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κυριακογιαννάκης

Αναπλ: Ριστάνης

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Σακοπέντα – Γκιουλμπαξιώτη – Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.3.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σακοπέντα

Αναπλ: Κυριακογιαννάκης

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Γκιόγκη – Τζερμιά -Περτσελάκη Μαρία- Καραγιάννη Αικατερίνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΠΕΜΠΤΗ 11.3.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γκιόγκη – Σπυριδάκη - Βαλανίδου

Αναπλ: Βελεγράκη – Παπαδάκη - Τζερμιά

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Τζερμιά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Βελεγράκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.3.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζερμιά

Αναπλ: Σπυριδάκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Γ’ ΤΜΗΜΑ): Χατζηϊωαννίδης-Δαμιανάκη-Κοκκορόγιαννη – Χειμάρα – Αριστέα Περτσελάκη – Ριστάνης – Αικατερίνη Καραγιάννη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.3.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη – Χειμάρα – Περτσελάκη Αριστέα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Χειμάρα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.3.2021:

(ΑΡΓΙΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ)

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη – Χειμάρα – Περτσελάκη Αριστέα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα

 

ΤΡΙΤΗ 16.3.2021

ΜΟΔ : Συσκάκης – Δαμιανάκη - Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης – Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Κουϊρουκίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βαλανίδου

Αναπλ: Κουϊρουκίδου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Κοκκορόγιαννη – Περτσελάκη Μαρία – Περτσελάκη Αριστέα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Χατζηϊωαννίδης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.3.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Καραγιάννη Αικατερίνη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό): Δαμιανάκη – Κοκκορόγιαννη – Περτσελάκη Αριστέα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Κυριακογιαννάκης - Βαλανίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Γαλιουδάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 18.3.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χατζηϊωαννίδης – Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Κουϊρουκίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Βελεγράκη – Γκιουλμπαξιώτη – Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Δαμιανάκη – Σακοπέντα – Περτσελάκη Μαρία

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κοκκορόγιαννη

Αναπλ: Περτσελάκη Μαρία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Δαμιανάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.3.2021

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Α’ ΤΜΗΜΑ): Σγουρού- Γκιόγκη- Κυριακογιαννάκης –Σακοπέντα –Παπαδάκη – Μαρία Περτσελάκη –Βαλανίδου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη – Ωραιοζήλη Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γαλιουδάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.3.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σακοπέντα – Κοκκορόγιαννη - Κουϊρουκίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Κουϊρουκίδου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.3.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη - Παπαδάκη – Περτσελάκη Αριστέα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη – Κοκκορόγιαννη – Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης – Γκιουλμπαξιώτη - Κουϊρουκίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Χατζηϊωαννίδης

 

ΤΡΙΤΗ 23.3.2021

ΜΟΔ : Σγουρού – Γκιόγκη – Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Λινάκη – Κυριακογιαννάκης - Κοκκορόγιαννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία –τακτική): Σπυριδάκη - Κουϊρουκίδου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη – Καραγιάννη Ωραιοζήλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Λινάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.3.2021 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Χειμάρα

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Βελεγράκη – Κυριακογιαννάκης – Κουϊρουκίδου – Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Χατζηϊωαννίδης

 

ΠΕΜΠΤΗ 25.3.2021:

(ΑΡΓΙΑ)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.3.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη Ωραιοζήλη

Αναπλ: Μανουσάκη

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Β’ ΤΜΗΜΑ): Γαλιουδάκη –Βελεγράκη – Σπυριδάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Τζερμιά – Κουϊρουκίδου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.3.2021 :

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Παπαδάκη – Γκιουλμπαξιώτη - Βαλανίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βαλανίδου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.3.2021:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Βελεγράκη – Κοκκορόγιαννη - Χειμάρα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Μανουσάκη - Ριστάνης

Αναπλ: Γκιόγκη – Παπαδάκη - Βαλανίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Γκιόγκη

 

ΤΡΙΤΗ 30.3.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.3.2021 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Βαλανίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη

Αναπλ: Λινάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Λινάκη

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/3 Οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο την κ. Σγουρού.

Από 16-31/3 Οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Ωρ. Καραγιάννη με Πρόεδρο την κ. Γαλιουδάκη.

Το Α΄ Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄ Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄ Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄ Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Συνοδείες Ανάκρισης:

6-7/3: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

13-14/3: Γ’ Ανακριτικό Γραφείο

20-21/3: Α’ Ανακριτικό Γραφείο

27-28/3: Β’ Ανακριτικό Γραφείο

 

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

Ηράκλειο 24-2-2021

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Ελευθέριος Συσκάκης

Πρόεδρος Πρωτοδικών