ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 13/4/2021

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης Α’ ΤΜΗΜΑ:

               Θεονύμφη Λυράκη:Β’ ΤΜΗΜΑ:

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 1/4/2021

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική: Επ. Κουσκούκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα  5/4/2021

Προεδρεύουσα:  Επ. Κουσκούκη

 Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά

 Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Ιωάν. Γερωνυμάκης

αναπληρωματικό μέλος:  Ανδρ. Αθανασιάδη

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 7/4/2021

Πρόεδρος:  Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Ευαγ. Ψαράκη-Επαμ. Κουσκούκη- Αικ. Παπαδάκη

 

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 14/4/2021

Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη:  Ιωάν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ανδρ. Αθανασιάδη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 16/4/2021

Προεδρεύουσα:  Αικ. Παπαδάκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αγγ. Δέτση

αναπληρωματικό μέλος:  Μαρ. Μπαντουβά

 

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 19/4/2021

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

 Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Μαρ. Μπαντουβά

 Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ανδρ. Αθανασιάδη

 

 

Ηράκλειο

Ο διευθύνων το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης

 

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών