Κλήρωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για τα ποινικά Δικαστήρια για το μήνα Απρίλιο 2021

               ΑΡΙΘΜ. 88/2021           

                     

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνεδρίαση της   11ης ΜΑΡΤΙΟΥ  2021

 

Δικαστές: 

 

 

Ευδοκία Γκιόγκη

Προεδρεύουσα Πλημμελειοδίκης

 

Μαρία Σπυριδάκη

Πλημμελειοδίκης

 

Φαίδρα Βαλανίδου

Πλημμελειοδίκης

 

Θεοδώρα Μανιώτη

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

 

Ματθαίος Λουλούδης

Γραμματέας

 

 

 

 

Αντικείμενο:

        Κλήρωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για τα ποινικά Δικαστήρια για το μήνα Απρίλιο 2021.

 

Έκθεση πρακτικών και απόφασης.

         Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού.

         Εκλέγει από την κληρωτίδα, μέσα στην οποία είχαν τοποθετηθεί τα ονόματα των Δικαστών και Εισαγγελέων, για το μήνα Απρίλιο 2021, σύμφωνα με το άρθρο 17 Β του Ν. 1756/1988, ήτοι όπως παρακάτω:

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ   1.4.2021 

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γκιόγκη – Γκιουλμπαξιώτη –Κουϊρουκίδου - Πολυχρονάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :  Δαμιανάκη – Σακοπέντα – Ριστάνης - Μανιώτη

Αναπλ: Λινάκη – Κοκκορόγιαννη – Χειμάρα - Μηλάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη – Σεργεντάνη

Αναπλ:   Χειμάρα - Μηλάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2.4.2021:     

Έναρξη  ΜΟΔ : Λινάκη- Παπαδάκη – Κουϊρουκίδου –  Κοντόγγονα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Καραγιάννη Ωραιοζήλη – Παπαδάκη –  Κουϊρουκίδου - Γουρνιεζάκη

Αναπλ: Μανουσάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Ριστάνης- Μανιώτη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3.4.2021 : 

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:  Σπυριδάκη – Χειμάρα – Τζερμιά - Μανιώτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  :  Χειμάρα- Μανιώτη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ   5.4.2021 

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ:  Χατζηϊωαννίδης – Κοκκορόγιαννη – Τζερμιά - Πολυχρονάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :  Λινάκη – Σπυριδάκη – Περτσελάκη Μαρία - Μηλάκη

Αναπλ: Σγουρού – Σακοπέντα – Κουϊρουκίδου - Σεργεντάνη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Καραγιάννη Αικατερίνη - Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Κουϊρουκίδου - Σεργεντάνη

 

ΤΡΙΤΗ  6.4.2021 :  

ΜΟΔ :  Λινάκη – Σπυριδάκη – Τζερμιά - Γουρνιεζάκη

Αναπλ:  Γαλιουδάκη – Σακοπέντα – Χειμάρα - Κοντόγγονα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Κοκκορόγιαννη - Πολυχρονάκη

Αναπλ: Χειμάρα - Μηλάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 7.4.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Σπυριδάκη - Θεοφανίδης

Αναπλ: Μανουσάκη - Πολυζωγόπουλος

 

ΠΕΜΠΤΗ 8.4.2021

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Λινάκη – Παπαδάκη – Ριστάνης - Μηλάκη

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Σπυριδάκη – Περτσελάκη Αριστέα - Πολυχρονάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη - Θεοφανίδης

Αναπλ:  Περτσελάκη Αριστέα - Πολυχρονάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.4.2021

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Σακοπέντα -  Μηλάκη

Αναπλ: Περτσελάκη Αριστέα – Πολυζωγόπουλος

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  10.4.2021 :  

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σακοπέντα – Κοκκορόγιαννη- Περτσελάκη Μαρία - Πολυζωγόπουλος

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  :  Περτσελάκη Μαρία - Πολυζωγόπουλος

 

ΔΕΥΤΕΡΑ   12.4.2021 

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ:  Συσκάκης – Σπυριδάκη – Χειμάρα - Θεοφανίδης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Σγουρού – Μανουσάκη – Τζερμιά - Πολυζωγόπουλος

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης – Κυριακογιαννάκης – Περτσελάκη Μαρία - Μηλάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Ριστάνης - Μανιώτη

Αναπλ: Περτσελάκη Μαρία - Μηλάκη

 

ΤΡΙΤΗ 13.4.2021

ΜΟΔ :  Συσκάκης – Βελεγράκη – Κοκκορόγιαννη - Κοντόγγονα

Αναπλ:  Χατζηϊωαννίδης – Σπυριδάκη – Τζερμιά - Γουρνιεζάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Περτσελάκη Αριστέα -  Θεοφανίδης

Αναπλ: Τζερμιά - Μανιώτη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.4.2021:    

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κυριακογιαννάκης - Μανιώτη

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη - Πολυχρονάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ  15.4.2021:              

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γαλιουδάκη – Κυριακογιαννάκης – Περτσελάκη Μαρία - Πολυζωγόπουλος

Β΄  ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χατζηϊωαννίδης – Χειμάρα – Περτσελάκη Αριστέα - Μηλάκη

Αναπλ:  Βελεγράκη – Καραγιάννη Ωραιοζήλη – Ριστάνης - Μανιώτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Κουϊρουκίδου - Πολυχρονάκη

Αναπλ: Ριστάνης - Μανιώτη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  17.4.2021 :  

ΑΥΤΟΦΩΡΑΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιουλμπαξιώτη – Περτσελάκη Αριστέα – Καραγιάννη Αικατερίνη - Θεοφανίδης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  :  Καραγιάννη Αικατερίνη - Θεοφανίδης

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  19.4.2021:              

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Βελεγράκη – Σακοπέντα – Βαλανίδου - Μανιώτη

Β΄  ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Γαλιουδάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Κουϊρουκίδου - Κοντόγγονα

Αναπλ:  Συσκάκης – Παπαδάκη – Καραγιάννη Αικατερίνη - Μηλάκη

      

ΤΡΙΤΗ 20.4.2021 :  

ΜΟΔ :  Γαλιουδάκη – Καραγιάννη Ωραιοζήλη – Περτσελάκη Μαρία – Γουρνιεζάκη

Αναπλ:  Σγουρού – Δαμιανάκη – Βαλανίδου - Κοντόγγονα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα - Σεργεντάνη

Αναπλ:   Βαλανίδου- Πολυχρονάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  21.4.2021 :     

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βαλανίδου - Σεργεντάνη

Αναπλ: Κοκκορόγιαννη - Πολυχρονάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ   22.4.2021:            

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη – Μανουσάκη – Περτσελάκη Αριστέα - Μανιώτη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :  Συσκάκης – Παπαδάκη – Βαλανίδου - Κοντόγγονα

Αναπλ:  Γκιόγκη – Καραγιάννη Ωραιοζήλη – Γκιουλμπαξιώτη - Μηλάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Περτσελάκη Μαρία - Σεργεντάνη

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη- Μηλάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  23.4.2021:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζερμιά – Σεργεντάνη

Αναπλ: Βαλανίδου - Πολυχρονάκη

 

        Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

 

Ηράκλειο την  11 Μαρτίου 2021

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ