ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΪΟΣ 2021

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/5/2021

Πρόεδροι: Χαρ.Πρατικάκης  Α’ ΤΜΗΜΑ

               Θεονύμφη Λυράκη   Β’     ΤΜΗΜΑ

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Δευτέρα  10/5/2021

Προεδρεύουσα:  Αικ. Παπαδάκη

Μέλη:  Ευσ. Νεονάκη-  Ανδρ. Αθανασιάδη 

Αναπλ Προεδρεύουσα: Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρ μέλος :  Ιωάν. Γερωνυμάκης

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη  12/5/2021

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Ευαγ. Ψαράκη- Επαμ. Κουσκούκη- Αικ. Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Πέμπτη  13/5/2021

ΠροεδρεύουσαΑικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική: Επαμ. Κουσκούκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη :  Τετάρτη  19/5/2021

Πρόεδρος:  Θεον. Λυράκη

Μέλη:  Ιωάν. Γερωνυμάκης- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης  

αναπληρωματικό μέλος : Ανδρ. Αθανασιάδη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Πέμπτη  20/5/2021

Προεδρεύουσα:  Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική:  Ευαγ. Ψαράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:  Παρασκευή   21/5/2021

Προεδρεύουσα:  Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη: Αγγ. Δέτση- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρ. Προεδρ:  Αγγ. Δέτση

Αναπλ. Μέλος: Ανδρ. Αθανασιάδη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Δευτέρα  24/5/2021

Προεδρεύουσα:  Επαμ. Κουσκούκη

Μέλη. Ευσ. Νεονάκη- Μαρ. Μπαντουβά

Αναπληρ Προεδρ:  Ευσ. Νεονάκη

Αναπλ. Μέλος: Αγγ. Δέτση

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη   26/5/2021

Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος:  Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜ/ΤΩΝ:  Παρασκευή   28/5/2021

Προεδρεύουσα:  Ευαγ. Ψαράκη

Μέλη :  Αγγ. Δέτση- Ανδρ. Αθανασιάδη

Αναπλ Προεδρ: Αγγ. Δέτση

 Αναπλ. μέλος : Μαρ. Μπαντουβά

                              

                                          Ηράκλειο   21-4-2021

Ο Διευθύνων το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών